Transport i Logistyka rosną dzięki chmurze

Materiał promocyjny We współczesnym świecie liczy się przede wszystkim dostęp do informacji i szybkość ich przetwarzania. To podstawowa zasada działania każdego biznesu w XXI wieku. Bycie na bieżąco w tej sferze bezpośrednio wpływa na efektywność firmy i jej konkurencyjność na rynku. Szczególne znaczenie ma to w transporcie i logistyce, gdzie opóźnienia to konkretne koszty. Dla tej branży istotnym rozwiązaniem jest współdzielenie dokumentów z wykorzystaniem chmury dostępnej z dowolnej lokalizacji.

Podstawowym wymogiem jest natychmiastowy dostęp do dokumentów, w tym listów przewozowych. W takies sytuacji znakomicie sprawdza się rozwiązanie oferowane przez Orange oraz Integrated Solutions (IS) – „Korporacyjny dysk w chmurze” – oparte o system wymiany plików Micro Focus FILR. Szczególne znaczenie ma to w transporcie i logistyce, gdzie opóźnienia to konkretne koszty.

Usługa chmurowa oferowana przez Orange i IS zapewnia bezproblemowy dostęp do dokumentów, oraz ich przesyłanie na serwer. Poza możliwością przesyłania i przechowywania istnieje możliwość edycji plików Microsoft czy Libre Office, nawet w sytuacji gdy użytkownik nie posiada tego oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu. Można to zrobić przez przeglądarkę, a co istotne dokument może być współdzielony z innymi pracownikami, a nawet czasowo udostępniany osobom spoza firmy.

Folder chmurowy może być „zmapowany” sieciowo, dzięki czemu jest widoczny w systemie jako kolejny dysk. Użytkownik swobodnie operuje na plikach - również na zasadzie „przeciągnij i upuść” . W przypadku urządzeń mobilnych dostęp jest zapewniony poprzez dedykowane aplikacje przygotowane zarówno dla systemu iOS, Android, a nawet Windows Mobile.

Transport i Logistyka rosną dzięki chmurze

Van der Vlist korzysta z chmury od Orange i Integrated Solutions

Van der Vlist to firma założona w 1930 roku specjalizująca się w takich dziedzinach, jak transport ponadgabarytowy i ciężki. Korzystając z doświadczeń z różnymi metodami transportu i gwarantując kontrolę nad wszystkimi etapami zlecenia, zapewnia odpowiednią organizację transportu nienormatywnego.

Dzięki własnym biurom, flocie pojazdów specjalistycznych, terenów portowych, magazynowych oraz w pełni wyposażonemu zapleczu warsztatowemu firma elastycznie reaguje na najbardziej wyszukane wymagania klientów.

Van der Vlist borykał się z problemami związanymi z opóźnieniami w przekazywaniu listów przewozowych, które niejednokrotnie sięgały nawet dwóch tygodni. Przywrócenie sprawności działania wymagało zatem wprowadzenia nowoczesnego rozwiązania w zakresie transmisji danych – skutecznej recepty na przyspieszenie przepływu dokumentacji przewozowej pozwalającej na swobodny przejazd transportu na terenach UE.

Panaceum okazał się „Korporacyjny dysk w chmurze” - rozwiązanie zaproponowane przez Orange oraz Integrated Solutions. Dostęp do zasobów korporacyjnych, zabezpieczony szyfrowanym połączeniem, odbywa się (dla użytkowników administracji) za pomocą przeglądarki internetowej na stacjach roboczych, natomiast pracownicy mobilni (kierowcy) - zostali wyposażeni w tablety z zainstalowaną aplikacją dostępową. Zarządzanie i kontrola urządzeń mobilnych jest możliwa za pomocą dostarczonego systemu klasy Mobile Device Management – Famoc Cloud. System pozwala m.in. na szybką inwentaryzację sprzętu, kontrolę zużycia danych transmisyjnych, lokalizację poszczególnych urządzeń oraz wykasowanie danych wrażliwych w przypadku kradzieży czy zagubienia urządzenia.

Wdrożone rozwiązanie zapewnia jednocześnie pracownikom stacjonarnym i mobilnym bezpośredni dostęp do używanych przez nich folderów, współdzielonych katalogów sieciowych i plików osobistych – bez względu na używane urządzenie i miejsce pobytu. Umożliwia to bardzo łatwe i bezpieczne udostępnianie plików znajdujących się w Data Center Orange pracownikom firmy i stanowi bezpieczną alternatywę dla niekomercyjnych usług typu OneDrive czy Google Drive.

Argumentem przemawiającym za zastosowaniem dedykowanego narzędzia do przesyłania plików jest wyższy poziom bezpieczeństwa w stosunku do komercyjnych narzędzi ogólnodostępnych na rynku. Dane przechowywane są w łódzkim Data Center Orange, które spełnia rygorystyczne wymogi (TIER III, ISO 27018) nad których bezpieczeństwem czuwają specjaliści zatrudnieni przez Orange.

Lokalizacja ma znaczenie

Z punktu widzenia wielu firm operujących na terenie naszego kraju ważne znaczenie ma lokalizacja data center na terenie Polski. To istotna przewaga nad zagranicznymi dostawcami rozwiązań chmurowych, w przypadku których zazwyczaj nie jest określona jednoznaczna fizyczna lokalizacja danych.

Kolejny argument za chmurą od Orange i IS, to całodobowa obsługa techniczna zapewniana przez specjalistów tych firm. Klienci znają swojego opiekuna z imienia i nazwiska i mogą oczywiście porozumiewać się w języku polskim. To duża przewaga nad infolinią, czy help deskiem i rozmówcą, który nie zawsze jest ekspertem w konkretnym przypadku.

Od początku działania Data Center Orange w Łodzi nie było żadnej awarii. Bezpieczeństwu połączenia z chmurą służy szyfrowanie SSL. Po zapisaniu przez użytkownika dokumentu (pliku) na urządzeniu, Microfocus FILR automatycznie wysyła jego replikę do Data Center Orange. Dzięki temu, w przypadku utraty lub awarii urządzenia, jest możliwość odzyskania danych z kopii zapisanej w chmurze.

Dodatkowo, całe środowisko objęte jest usługą backupu. Pozwala to w krytycznej sytuacji odtworzyć całe środowisko, wraz z plikami użytkowników, do stanu z określonego punktu w czasie (z reguły backup wykonywany jest raz dziennie). Co więcej, pliki kasowane przez użytkownika nie są od razu usuwane permanentnie, lecz trafiają do "kosza", z którego mogą nadal zostać odtworzone. Nad bezpieczeństwem serwerów czuwa Orange CERT, zaś w szczególnych przypadkach istnieje opcja wykupienia dodatkowych usług monitorujących ruch.

Policzalne korzyści

Transport i Logistyka rosną dzięki chmurze

Karol Zieliński, General Manager w Van der Vlist Polen

Podstawową korzyścią wynikającą z wdrożenia było radykalne skrócenie czasu przepływu dokumentacji przewozowej, co miało istotny wpływ na wydajność i efektywność działania firmy. Dzięki temu poprawiona została komunikacja pomiędzy pracownikami co wpłynęło na ograniczenie kosztów i poprawę płynności finansowej. Równocześnie zlecenia rozliczane są znacznie szybciej, co poprawia przepływ środków pieniężnych.

Jak podkreśla Karol Zieliński, General Manager w Van der Vlist Polen - Rozwiązanie firmy Orange i IS pojawiło się we właściwym momencie, kiedy opóźnienia w dostarczaniu dokumentacji przewozowej osiągnęły punkt krytyczny i w sposób zauważalny zaczęły wpływać na kondycję firmy. Udostępnianie kierowcom dokumentów w chmurze, w tym przede wszystkim - zezwolenia na transport ponadgabarytowy - stanowią zabezpieczenie na wypadek kontroli, zaś możliwość wykonania przez kierowcę zdjęcia ładunku, lub uszkodzenia daje natychmiastowy dostęp do dokumentacji wszystkim pracownikom biura. Co niezwykle istotne - wykonywanie zdjęć listów przewozowych umożliwia nam wystawienie faktury i przesłanie jej klientowi w dniu rozładunku. Dzięki temu wdrożeniu wyeliminowaliśmy opóźnienia, co w efekcie pozytywnie wpłynęło na wynik finansowy.

Korporacyjny dysk w chmurze jako usługa dostarczana przez Orange i IS to nie tylko bezpieczeństwo i wygoda użytkowania, ale również niskie koszty. Abonament to jedynie 17 zł za jednego użytkownika i ewentualne opłaty związane z powiększeniem powierzchni dyskowej. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań nie ma opłat związanych z transferem danych.

Więcej o wdrożeniu w Van der Vlist: https://www.orange.pl/duze-firmy/van-der-vlist