Transformacja pamięci masowej: przyszłość nadchodzi szybciej dzięki vSAN all-flash - Computerworld

Transformacja pamięci masowej: przyszłość nadchodzi szybciej dzięki vSAN all-flashPamięć masowa podlega istotnym zmianom. Niższe koszty, większa gęstość i korzyści płynące ze wzrostu wydajności sprawiają, że pamięć masowa vSAN all-flash to technologia przyszłości – ograniczająca TCO oraz zapewniająca biznesowi przewagę konkurencyjną.

Nie tak dawno temu, podział na pamięć masową flash a konwencjonalną, wyposażoną w magnetyczne dyski twarde, był oczywisty: technologia flash dostarczała poziom wydajności znacznie przekraczający możliwości macierzy z dyskami, ale nie mogła zaoferować takiej samej pojemności przy zachowaniu umiarkowanych kosztów. Jedynym ekonomicznym sposobem na wykorzystanie wydajności flash było umieszczenie macierzy all-flash na wejściu do sieci SAN w roli działającego z dużą szybkością bufora cache. Alternatywą był wybór macierzy hybrydowej, która łączyła technologię flash z pamięcią dyskową, zapewniając wzrost wydajności, a jednocześnie odpowiednią pojemność i cenę.

Tikiri Wanduragala, pełniący funkcję starszego konsultanta w Lenovo w regionie EMEA uważa, że „hybrydowa pamięć masowa stanowiła inteligentny kompromis oraz stosunkowo prostą ścieżkę rozwoju wiodącą od starszych technologii, co sprawiło, że stała się fundamentem wielu firmowych środowisk IT. Teraz jednak większość organizacji może zacząć dochodzić do wniosku, że nie trzeba decydować się na taki kompromis. Wszystko zaczyna bowiem przemawiać za pamięcią all-flash vSAN”.

Przewaga all-flash

Dlaczego? Zacznijmy od tego, że pamięć masowa flash osiągnęła status standardu, a technologia bardzo szybko się rozwija. W ciągu ostatnich kilku lat mogliśmy obserwować, jak rośnie wydajność, niezawodność i gęstość technologii NAND MLC (Multi-Level Cell) oraz TLC (Triple Level Cell). W konsekwencji spadały także koszty. Kolejnym krokiem na tej drodze jest technologia 3D NAND, która umożliwia dziś ułożenie komórek flash na 32, 48, 64, a nawet 72 poziomach.

Pozwala to producentom dostarczać na rynek układy oferujące trzykrotny wzrost pojemności względem odpowiedników 2D – a różnica będzie się jeszcze powiększać w miarę dojrzewania technologii. Oznacza to nieuchronny spadek kosztów zakupu vSAN all-flash, nawet jeśli weźmie się pod uwagę konieczność zapewnienia znaczącej nadmiarowości dla pamięci masowej flash MLC oraz TLC związaną ze zużyciem i długookresową niezawodnością.

Koszt zakupu stanowi tylko jeden z elementów składających się na całość. Przejście z macierzy hybrydowej dla vSAN all-flash przynosi wiele korzyści TCO. Pamięć masowa flash zużywa mniej energii, ma mniejsze zapotrzebowanie na chłodzenie i zajmuje mniej miejsca w porównaniu z odpowiednimi rozwiązaniami z dyskami twardymi. Biorąc pod uwagę twarde fakty, wyrażone w watach per TB, mówimy raczej o 8 W/TB niż 80 W/TB. Dzięki temu, że spadają koszty operacyjne, więcej pamięci masowej można zmieścić na tej samej przestrzeni – to dobra wiadomość dla wszystkich zainteresowanych konsolidacją infrastruktury.

Mając na uwadze wydajność, wybór vSAN all-flash jest oczywisty. Przeprowadzony niedawno test porównujący vSAN all-flash oraz vSAN hybrydowy pokazał przewagę wydajności obsługi bazy danych na poziomie 49%. To, w połączeniu z inteligentną reduplikacją, kompresją oraz technologią dynamicznej alokacji pamięci masowej działających w warstwach systemu operacyjnego i aplikacji, sprawia, że vSAN all-flash jest lepszym wyborem. To inteligentne, szybsze i bardziej ekonomiczne rozwiązanie w przypadku infrastruktury VDI (Virtual Desktop Infrastructure), wirtualizacji serwerów oraz obciążeń bazodanowych. W każdym z tych scenariuszy, szybkość oferowana przez all-flash gwarantuje większą efektywność w przypadku pracy w czasie rzeczywistym na dużych zbiorach danych.

Tikiri Wanduragala wyjaśnia: „Bariery, które sprawiały, że przedsiębiorstwa wstrzymywały się przed wykorzystaniem vSAN all-flash, szybko znikają. W miarę spadku kosztów zakupu oraz większej świadomości korzyści TCO, czysta wydajność vSAN all-flash dostarcza organizacjom błyskawiczny dostęp do danych, który ma krytyczne znaczenie dla budowania przewagi konkurencyjnej. vSAN all-flash szybko będzie zyskiwać popularność, wnosząc wysoką wydajność, dostępność non stop oraz mniejsze TCO”.

Nadeszła era all-flash

Do niedawna rozwiązania flash były zbyt drogie, żeby pełnić rolę podstawowej pamięci masowej w firmach. Jednak w miarę spadku kosztów zakupu oraz korzyści TCO, dotarliśmy do punktu, w którym hybrydowa pamięć masowa traci rację bytu. Aplikacje z dużym zapotrzebowaniem na wydajność, jako pierwsze, będą przenoszone na rozwiązania all-flash. Można się jednak spodziewać, że podobnie będzie z większością aplikacji biznesowych, ponieważ hybrydowa pamięć masowa nie będzie oferować przewagi kosztowej. Jako elastyczna, efektywna pamięć masowa, która będzie napędzać biznes przyszłości, rozwiązania all-flash szybko stają się jedynym sensownym wyborem.