Transformacja cyfrowa kierunkiem studiów na SGH

W październiku 2020 r. czyli z początkiem nowego roku akademickiego, ruszy nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów podyplomowych w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej – „Transformacja cyfrowa”. Partnerem uczelni w projekcie jest firma Accenture.

Celem studiów, jak czytamy w oficjalnym komunikacie, jest „dostarczenie wiedzy pozwalającej w sposób świadomy zaplanować oraz przeprowadzić transformację cyfrową w przedsiębiorstwie lub stworzyć całkiem nową cyfrową organizację.” Słuchacze studiów zdobędą umiejętności dotyczące tworzenia strategii cyfryzacji organizacji, rozpoznawania potrzeb klientów i tworzenia innowacyjnych produktów i usług odpowiadających na te potrzeby oraz wykorzystywania najnowszych technologii w usprawnianiu działań operacyjnych biznesu.

W programie studiów „Transformacja cyfrowa” znajdzie się 189 godzin zajęć poświęconych takim zagadnieniom, jak strategia cyfrowa, transformacja cyfrowa doświadczeń klienta, rozwój i zarządzanie produktami i usługami w gospodarce cyfrowej, cyfryzacja operacji oraz systemy informatyczne w transformacji cyfrowej.

Zobacz również:

  • Dell Technologies Forum 2023

Transformacja jest nieunikniona

Accenture w opracowanym przez siebie raporcie „COVID-19: Driving European competitiveness and innovation” wskazuje, że niemal co trzeci europejski przedsiębiorca chce inwestować w transformację cyfrową. Jeszcze więcej, bo 81% respondentów badania ocenia, że szczególną rolę w przyspieszeniu transformacji cyfrowej odegrają technologie chmury obliczeniowej.

Jak podkreśla Mariusz Chudy, Managing Director, Intelligent Cloud & Infrastructure w Accenture, pandemia uświadomiła wielu firmom, że transformacja cyfrowa jest nieunikniona, a te organizacje, które chcą pozostać konkurencyjne, muszą się zmieniać. Unowocześnienie – ucyfrowienie – procesów biznesowych i większy nacisk na innowacje technologiczne pozwolą przedsiębiorstwom lepiej odnaleźć się w nowej, postpandemicznej rzeczywistości. A szybkie tempo tych zmian znajdzie odzwierciedlenie na rynku pracy.

„Wdrażanie nowych technologii to również inwestycja w ludzi. Przedsiębiorstwa muszą zrozumieć funkcjonowanie nowych platform, tak aby móc w pełni korzystać z ich potencjału. Jednocześnie muszą się liczyć z tym, że będą musiały uzupełnić kwalifikacje, tak aby w obszarze IT zapewniony był odpowiednio przygotowany personel”

– przekonuje Chudy.

„Postęp technologiczny to jeden z kluczowych elementów otoczenia przedsiębiorstwa, który jest brany pod uwagę w procesie tworzenia i modyfikowania strategii. Poziom cyfryzacji decyduje o pozycji konkurencyjnej, co obserwujemy w czasie pandemii COVID-19” - ocenia prof. dr hab. Maria Aluchna, Kierownik Katedry Teorii Zarządzania w SGH, a także jeden z wykładowców na nowo powstającym kierunku. „Wdrożone narzędzia do pracy zdalnej czy wydajnie działające kanały sprzedaży online zapewniły niektórym podmiotom trwałą przewagę na rynku w czasie kryzysu. Ta sytuacja uzmysłowiła wszystkim, jak ważne jest sprawne wprowadzanie nowych technologii” – dodaje.

Studia „Transformacja cyfrowa” na SGH nie wymagają wcześniejszego doświadczenia w branży IT. Zapisy już trwają.

Więcej informacji na temat kierunku jest dostępne na stronach internetowych Accenture oraz Szkoły Głównej Handlowej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200