Transfer danych między Europą i USA będzie objęty ścisłą kontrolą

Trybunał Sprawiedliwości (organ działający w ramach Unii Europejskiej) opublikował w tym tygodniu ważny wyrok, który może na długie lata określić relacje między Europą i USA dotyczące tak ważnej kwestii w cyfrowym świecie, jak transferowanie między tymi podmiotami danych osobowych.

RODO

Trybunał Sprawiedliwości uznał mianowicie wczoraj za nieważną decyzję, którą Komisja Europejska podjęła w tej sprawie prawie równo cztery lata temu. Chodzi o decyzję wydaną przez Komisję Europejską 12-go lipca 2016 roku, oznaczoną sygnaturą KE 2016/1250, która regulowała kwestię adekwatności ochrony danych, zapewnianej przez tzw. Tarczę Prywatności UE-USA.

Trybunału Sprawiedliwości rozpatrzył tę sprawę w wyniku skargi złożonej przez obywatela jednego z krajów należących do UE (chodzi o Austrię). Skarżący argumentuje, że prawo obowiązujące w USA nie gwarantuje danym transferowanym z Europy do USA odpowiedniej ochrony, w wyniku czego dostęp do nich mogą uzyskiwać nieuprawnione do tego podmioty.

Zobacz również:

  • Wykryto kolejny botnet zagnieżdżający na komputerach koparkę kryptowalut

Wyrok oznacza, że dane osobowe mogą być transferowane między Unią i USA dopiero po spełnieniu ściśle określonych warunków. Nie wdając się w szczegóły decyzja Trybunału Sprawiedliwości oznacza, że danych takich nie będzie już można przekazywać z krajów Unii Europejskiej do USA w tak swobodny sposób, jak miało to miejsce do tej pory.

Trybunał orzekł, że wbrew temu, co przyjęła Komisja w decyzji 2016/1250, mechanizm mediacyjny nie dostarcza tym osobom środka odwoławczego przed organem zapewniającym zabezpieczenia merytorycznie równoważne zabezpieczeniom wymaganym prawem Unii, które zapewniałyby zarówno niezależność rzecznika przewidzianego w tym mechanizmie, jak i istnienie norm uprawniających tego rzecznika do przyjęcia wiążących decyzji wobec amerykańskich służb wywiadowczych. Ze wszystkich tych powodów Trybunał stwierdził nieważność decyzji 2016/1250.

Tak więc wszystkie instytucje i firmy, które działają na terenie Unii Europejskiej i chcą transferować będące w ich gestii dane do współpracujących z nimi podmiotów mających swoją siedzibę w USA, muszą obecnie poddać się dokładnej weryfikacji, która określa podstawę na jakiej to robią.

A podstawy upoważniające do przeprowadzenia takiej operacji są wyłożone w decyzji, którą Trybunał Sprawiedliwości opublikował (wersja w języku polskim) tutaj.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200