Transakcyjny XML

Czołowe firmy informatyczne prowadzą prace nad standardem XAML.

Czołowe firmy informatyczne prowadzą prace nad standardem XAML.

Hewlett-Packard, IBM, Oracle, Sun i Browstreet połączyły siły w celu opracowania standardu koordynacji i przetwarzania transakcji w Internecie, obejmujących wielu partnerów biznesowych, posługujących się XML do wymiany danych. Efektem prac ma być język XAML (Transaction Authority Markup Language). Jego nazwa jest związana z przyjęciem przez twórców zasad zatwierdzania transakcji zdefiniowanych w powszechnie akceptowanym standardzie XA - Transaction Authority.

Dokonywanie transakcji biznesowych przez Internet wymaga współpracy wielu organizacji i takich operacji, jak potwierdzenie transakcji, anulowanie, obsługa sytuacji wyjątkowych i powtarzanie prób dokonania transakcji.

Wyobraźmy sobie transakcję zakupu styrenu, środka niezbędnego do produkcji tworzyw sztucznych, szkodliwego dla środowiska. Firma planująca kupić styren, wybierając dostawcę, musi jednocześnie określić warunki i opcje dostawy, sposób finansowania, ubezpieczenia kontraktu, ubezpieczenia transportu, zgodność z wymaganiami ekologicznymi. Prosta operacja wymaga koordynacji wielu usług, zlokalizowanych u dostawcy, nabywcy oraz w firmach zewnętrznych: banku, firmie transportowej, towarzystwie ubezpieczeniowym itp.

XAML będzie prezentować usługi transakcyjne organizacji. Ma też zapewnić protokół do łączenia i współpracy różnych usług w sieci w celu dokończenia transakcji, anulowania jej lub znalezienia rozwiązania alternatywnego. Szerokie wsparcie przemysłu informatycznego dla XAML stwarza nadzieję na szybkie opracowanie takiego rozwiązania.


TOP 200