Trailblazer - inteligentny "high speed modem)

Austriacka firma DATENTECHNIK wprowadza na polski rynek inteligentny "high speed modem" - Trailblazer ("Znak Szlaku"). Umożliwia on przesyłanie łączem komutowanym szeregowych sygnałow binarnych z szybkością do 18.000 b/s. Mikroprocesorowa technologia (M68000) zapewnia wysoką efektywność i dobrą transmisję danych na liniach komutowanych.

Austriacka firma DATENTECHNIK wprowadza na polski rynek inteligentny "high speed modem" - Trailblazer ("Znak Szlaku"). Umożliwia on przesyłanie łączem komutowanym szeregowych sygnałow binarnych z szybkością do 18.000 b/s. Mikroprocesorowa technologia (M68000) zapewnia wysoką efektywność i dobrą transmisję danych na liniach komutowanych.

Dzięki zastosowaniu protokółu PEP (Packetized Ensamble Protocol), szybkość transmisji jest zbliżona do szybkości, jaką osiągają modemy na liniach stałych. Protokół PEP dzieli telefoniczne pasmo częstotliwości (300 - 3400 Hz) na 512 pojedyńczych częstotliwości nośnych, które w zależności od jakości linii są wykorzystywane przy modulacji danymi. W połączeniach z wolnymi modemami Trailblazer ściśle odpowiada normom V.21, V.22 i V.22bis.

Trailblazer ma m.in.: automatyczne wybieranie dzięki zestawowi rozkazów HAYES AT; impulsowe lub częstotliwościowe wybieranie numerów telefonicznych; automatyczną korekcję błędów dzięki MNP5; pamięć dla 10 numerów; pełny dupleks na liniach komutowanych; tranmisję asynchroniczną lub synchroniczną SLDC; automatyczne rozpoznanie rodzaju modulacji.

Zapewniając oszczędność czasu i kosztów Trailblazer ma szczególne walory przy przesyłaniu dużych zbiorów (File Transfer) na liniach komutowanych również przez abonenckie centrale telefoniczne.

Traiblazer uzyskał już polski numer homologacyjny - 569.


TOP 200