Trafniejsze prognozowanie sprzedaży gazu

W pierwszej połowie br. zakończono wdrożenie narzędzi analitycznych Oracle w spółce BałtykGaz. Jeden z największych polskich dostawców gazu płynnego zdecydował się na uruchomienie wyspecjalizowanych narzędzi analitycznych ze względu na rosnącą skalę działalności. Są one wykorzystywane w kontekście kompleksowego prognozowania sprzedaży, monitorowania bieżącego wykonania planów i oceny opłacalności transakcji.

Realizację projektu powierzono ekspertom firmy Control System. Prace wdrożeniowe trwały ok. sześciu miesięcy. "Moduł analityczny Oracle daje nam dostęp do przejrzystych raportów, z możliwościami uszczegóławiania pozycji, co wesprze proces podejmowania strategicznych decyzji przez kadrę zarządzającą na podstawie aktualnych danych z poszczególnych obszarów biznesowych"- komentuje Janusz Opioła, dyrektor finansowy w firmie BałtykGaz. Oprogramowanie Oracle wspomaga prezentację danych finansowych i sprzedażowych na poziomie zarządu spółki oraz całej grupy.

Projekt wdrożenia narzędzi analityki biznesowej połączono z modernizacją systemu klasy ERP. Przystosowany do specyfiki branży paliwowej system ERP Apollo wspiera zarządzanie finansami, dystrybucją i sprzedażą. Oprogramowanie Oracle BI ma pozwolić na rozszerzenie możliwości systemu ERP w raportowaniu. Możliwe będzie m.in. tworzenie przekrojowych raportów opartych na mapach przestrzennych.

Środowisko BI będzie rozwijane pod kątem obsługi nowych obszarów działalności. Planowana jest integracja Oracle BI z modułem kadrowo-płacowym i z pomiarowymi systemami telemetrycznymi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200