Tracimy miliony w wyniku kradzieży infrastruktury

100 milionów rocznie to szacunkowe straty, które ponoszą branże kolejowa, telekomunikacyjna i energetyczna w związku z kradzieżą i dewastacją infrastruktury. Rzeczywiste straty dla gospodarki i społeczeństwa są wielokrotnie wyższe.

Dzisiaj (12 listopada br.) w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja pn. "Przeciwdziałanie kradzieżom metali", która została zorganizowana przez sygnatariuszy "Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury". Porozumienie to podpisano 23 sierpnia 2012 r. z inicjatywy trzech urzędów regulacyjnych - UKE, URE i UTK.

Jednym z ważniejszych punktów programu konferencji była prezentacja danych na temat skali kradzieży oraz wielkości strat jakie są nimi spowodowane. Skalę zjawiska przedstawiły urzędy regulacyjne, Orange Polska oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Statystyki pokazuję, że zjawisko kradzieży i dewastacji infrastruktury jest trudne do opanowania i wymaga szerokiego zaangażowania społecznego i aktywnej kampanii informacyjnej. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic pokazali skuteczne metody walki ze złodziejami infrastruktury. Dzięki prowadzonym przez nich działaniom znacznie obniżono liczbę kradzieży w południowo-zachodniej Polsce. Według policyjnych statystyk na obszarze województw południowo-zachodniej Polski w mijającym roku zanotowano blisko 50% spadek tego typu zdarzeń.

Zobacz również:

  • W zeszłym roku polscy użytkownicy sieci mobilnych przenieśli rekordową liczbę numerów
  • Pierwsza konferencja Apple w tym roku już 8 marca

David Ransom dyrektor Pol-PRIMETT oraz oficer British Transport Police zaprezentował europejski projekt Pol-PRIMETT, którego celem jest rozwój partnerstwa policji i sektora prywatnego w celu zmniejszenia zjawiska kradzieży metali w Europie. Podzielił się także doświadczeniami brytyjskiej policji w walce ze złodziejami infrastruktury. Spadek liczby kradzionych kabli telekomunikacyjnych to jeden z priorytetowych celów w planie British Transport Police na lata 2012/2013.

Przytoczone przez Davida Ransoma dane pokazują, że kradzież infrastruktury to duży problem: 770 mln funtów rocznych strat w Wielkiej Brytanii, straty kolei greckich od 2010 roku to 12 mln euro, 1 mln funtów w tygodniu - wysokość wypłat odszkodowań wypłacanych przez brytyjskie firmy ubezpieczeniowe dla ofiar kradzieży infrastruktury oraz kradzież 10 tonowego mostu i ponad 250 metrów linii kolejowej w Czechach.

Podczas konferencji przedstawione zostały plany sygnatariuszy na kolejne miesiące - działania na polu informacyjnym, legislacyjnym - projekt zapisów dotyczących obowiązku rejestracji osób zbywających metale kolorowe i złom, monitorowanie zjawiska, dalsza współpraca z organami ścigania, szkołami oraz środowiskami seniorów. Wspólne działania będą prowadzone przez okres kilku lat, a raporty przedstawiające efekty i statystyki przygotowywane będą cyklicznie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200