Towarzystwo Szczególnie Okrutnych Wirusów

W Anglii powstało towarzystwo działające na rzecz szczególnie okrutnych wirusów komputerowych - ARCV (Association of Really Cruel Viruses).

W Anglii powstało towarzystwo działające na rzecz szczególnie okrutnych wirusów komputerowych - ARCV

(Association of Really Cruel Viruses).

Jego pierwszym celem, jak wynika z deklaracji programowej, było unikanie Scotland Yardu, drugim produkowanie na PC-tach szczególnie okrutnych wirusów, które były przesyłane za pośrednictwem Internetu na cały świat, trzecim założenie biuletynu producentów wirusów, oferującego szczególnie okrutne wirusy, czwartym "phone phreaking", czyli używanie telefonu w sposób obciążający konto innych użytkowników. ARCV działał na terenie hrabstw Staffordshire, Devon i Cornwall, a także w wielkim Manchesterze. Jako osobne hrabstwo ARCV uznawało Europę Wschodnią, gdzie miało wielu zwolenników, dzielnie pracujących na rzecz Towarzystwa. Wbrew deklaracji, Towarzystwu nie udało się zrealizować pierwszego punktu programu. 4 lutego br. Scotland Yard aresztował 6 członków-założycieli Towarzystwa i obrzydził im dalszą działalność. Przebywają tymczasowo na wolności, zwolnieni za kaucją i czekają na rozprawę sądową. Rzecznik Towarzystwa zabiega teraz o sprawiedliwość wobec członków Towarzystwa. Nie chodzi mu o wyrok sądowy, tylko oszczerstwa rozgłaszane przez społeczność antywirusową. "Mówi się o nas, że mamy umysł zżarty przez nienawiść, nosimy kangurki z kapturem i całe dnie spędzamy przy torach kolejowych, licząc przejeżdżające pociągi. Tymczasem jesteśmy bardzo inteligentni, zdrowi na umyśle, dobrze wykształceni i nawet w trumnie nie będziemy nosić kangurków." Cóż, trzeba być wyrozumiałym - może brak im dobrych uczuć wobec gatunku ludzkiego, ale nie brak polotu.


TOP 200