Top 10 zagrożeń bezpieczeństwa informacji do 2016 roku

Każdego roku w trakcie Forum Bezpieczeństwa Informacji (Information Security Forum) stowarzyszenie non-profit bada i analizuje kwestie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, w efekcie publikując kompleksowy raport na ten temat – „Threat Horizon” (Horyzont Zagrożeń). Dzięki temu uczestnicy forum mogą poznać największe zagrożenia dla bezpieczeństwa w horyzoncie dwóch lat i przygotować się do nich. Oto 10 największych zagrożeń do 2016 przedstawionych w raporcie.

Krajobraz bezpieczeństwa informacji ciągle się zmienia. Aby ułatwić poruszanie się w tym trudnym terenie, co roku Forum Bezpieczeństwa (ISF) - stowarzyszenie non-profit, który ocenia kwestie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w imieniu swoich członków - wydało raport „Threat Horizon”, w którym prezentuje 10 największych zagrożeń na horyzoncie do 2016 roku. Przedstawiamy wymienione zagrożenia wraz z krótkim komentarzem Steve’a Durbina, wiceprezesa ISF.