Tomasz Sielicki posiada już 12,47% akcji ComputerLandu

Tomasz Sielicki, prezes zarządu ComputerLand SA, 27 sierpnia br. nabył 100 tys. akcji zwykłych na okaziciela tej firmy po cenie średniej 60 zł za akcję. Tym samym posiada on 12,48% udziałów w kapitale akcyjnym warszawskiej spółki (730 773 akcji).

Tomasz Sielicki, prezes zarządu ComputerLand SA, 27 sierpnia br. nabył 100 tys. akcji zwykłych na okaziciela tej firmy po cenie średniej 60 zł za akcję. Tym samym posiada on 12,48% udziałów w kapitale akcyjnym warszawskiej spółki (730 773 akcji).