To przejęcie oznacza jedno - na rynku rozwiązań ERP pojawi się nowy potężny gracz

Firma inwestycyjna EQT Partners poinformowała o podpisaniu porozumienia w sprawie przejęcia Acumatica, dostawcy rozwiązań ERP w chmurze. Transakcja będzie realizowana za pośrednictwem instrumentu inwestycyjnego należącego do tej samej spółki holdingowej, której częścią jest IFS AB (Industrial and Financial Systems).

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz Acumatica będą obsługiwać takie przemysłowe branże, jak dystrybucja, budownictwo, serwis, energetyka oraz sektor lotnictwa i obrony, bezpośrednio konkurując m.in. z takimi korporacjami, jak SAP, Oracle, Microsoft, Infor i Sage. Umowa przewiduje, że po zawarciu transakcji Jonas Persson zostanie prezesem rad nadzorczych obu firm.

Analitycy uważają, że przejęcie to oznacza iż na rynku rozwiązań ERP pojawi się nowy potężny gracz. Zawarcie transakcji uzależnione jest jak zawsze od spełnienia zwyczajowych warunków finalizacji, w tym otrzymania pozwoleń od organów regulacyjnych. Do zawarcia transakcji ma dojść w trzecim kwartale. Jak dotąd nie ujawniono jej warunków.

Zobacz również:

IFS i Acumatica wprowadzają właśnie do swoich produktów funkcje sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Zamierzają też wzajemnie wspierać się swoim ekosystemem niezależnych sprzedawców oprogramowania, odsprzedawców oraz integratorów systemów, dzielić się zasobami technicznymi i planami działania oraz wdrażać najlepsze praktyki w serwisie i pomocy technicznej, aby umożliwić powstanie wzajemnie korzystnych efektów skali i szybkiego wzrostu.

„Ta współpraca to wspaniała wiadomość dla obu organizacji, naszych klientów, partnerów i pracowników” – powiedział dyrektor generalny IFS Darren Roos, który zajmie miejsce w zarządzie firmy Acumatica. I dodał, „Spółka EQT połączyła dwie firmy, które będą cieszyć się najważniejszymi korzyściami z partnerstwa na rosnącym rynku oprogramowania w chmurze dla przedsiębiorstw. IFS i Acumatica mogą wzajemnie korzystać ze swoich zasobów, możliwości i strategii, ale nadal cieszą się pełną autonomią i indywidualnym szybkim wzrostem, jednocześnie unikając zakłóceń w działalności biznesowej czy wartości marki. Działalność firmy Acumatica i architektura chmurowa jej rozwiązań są zdecydowanie nowatorskie, podobnie jak jej zaangażowanie wobec partnerów i klientów. W ostatecznym rozrachunku widzę nas jako dwóch sojuszników, którzy obsługują cały rynek i łączą siły, by przejąć w nim udziały”.


TOP 200