ThinkAgile - IT jako motor innowacji


W ostatniej dekadzie, IT ewoluowało - od wewnętrznych systemów obsługujących administrację biznesową do podstawowego motoru napędzającego innowacje, wzrost i zapewniającego sukces rynkowy. Wiele branż - w tym hotelarska, motoryzacyjna, czy nawet tradycyjny łańcuch dostaw - które niewiele zmieniły się w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, obecnie, dzięki innowacjom IT, przechodzi szybką transformację. Firmy posiadające dobrą strategię informatyczną mogą odegrać rolę 'branżowego rewolucjonisty'. To doskonały sposób na zwiększenie udziału w rynku. I przeciwnie: organizacje, które będą adaptować się zbyt wolno, utracą udziały rynkowe lub, co gorsze, znikną w ogóle z rynku. Specjaliści do IT nieustannie poszukują sposobów na wspieranie tej transformacji. Mają przy tym dwa podstawowe cele: jeden to zaspokojenie potrzeb związanych ze zwiększaniem elastyczności biznesu, drugi - wyeliminowanie w środowisku IT wszelkich tarć, które mogłyby spowalniać prowadzoną działalność.

Mając na uwadze te zamierzenia, Lenovo zaprezentowało podczas konferencji Transform w czerwcu 2017 r. liniię rozwiązań ThinkAgile. Marka ThinkAgile to definiowana programowo infrastruktura, zbudowana ze standardowych, niezawodnych i wysokowydajnych elementów konstrukcyjnych. Jednocześnie wyeliminowano w niej typowe problemy upgrade’ów tradycyjnej infrastruktury, kłopoty wynikające z zarządzania złożonymi macierzami usług wsparcia i istnienia wielu silosów zarządzania infrastrukturą.

Marka ThinkAgile łączy w sobie moc sprzętu Lenovo ThinkSystem, który jest wręcz synonimem trwałości i niezawodności z elastycznością pożądaną przez klientów podczas projektów modernizacji i transformacji infrastruktury IT.

Portfolio ThinkAgile zapewnia proste i elastyczne doświadczenie transformacyjne. To efekt wykorzystania rozwiązań wielu wiodących w branży partnerów Lenovo, w tym Microsoft, Nutanix i VMware. W ciągu pierwszego roku obecności na rynku marka Lenovo ThinkAgile wyrobiła sobie wśród klientów znaczną renomę. Rosła w tempie trzykrotnie większym niż cały rynek hiperkonwergencji.

Infrastruktura definiowana programowo stanowi punkt zwrotny dla całej branży IT. Lenovo ThinkAgile jest w stanie wspierać poprzez dostarczanie wielu nowych funkcji i produktów trzy kluczowe trendy:

Umożliwia przenoszenie aplikacji, w tym systemów o znaczeniu krytycznym na infrastrukturę definiowaną programowo:

Lenovo współpracuje z VMware i Intelem, wykorzystując napędy Optane do budowania rozwiązań w architekturze Intel Select, która zapewnia o 37% lepszą efektywność ekonomiczną, o 50% większość gęstość maszyn wirtualnych i 10-krotne ograniczenie opóźnień.

Lenovo współpracuje z Microsoft oraz Intelem w zakresie dostarczania architektury Intel Select dla platformy Microsoft AzureStack - wstępnie skonfigurowanych, zoptymalizowanych pod kątem obciążenia rozwiązań all flash, które zaspokajają potrzeby wysoko wydajnej infrastruktury koniecznej do obsługi nowoczesnych obciążeń.

Planujemy uzupełnić liniię ThinkAgile HX o serwery 4-procesorowe - do obsługi wymagających aplikacji, takich jak bazy danych działające w pamięci, aplikacji bazujących na technologii blockchain i innych aplikacji o znaczeniu krytycznym, które mogą być działać bardziej wydajnie dzięki większej liczbie procesorów.

Zwiększa elastyczność:

Wstępne wdrożenie infrastruktury definiowanej programowo rozpoczyna się w przypadku klientów korporacyjnych od zakupu 3-4-węzłowych klastrów. Decyzje o zakupie IT podejmowane są na poziomie jednostek biznesowych. Następnie IT zaczyna rozważać zastosowanie infrastruktury definiowanej programowo w innych obszarach. Powstają standardowe praktyki zakupowe, aby uzyskać większą elastyczność.

Lenovo wprowadziło na rynek certyfikowane węzły ThinkAgile, które pozwalają na łatwe zamawianie, łatwe wdrożenia i łatwe utrzymanie - a jednocześnie odpowiadają potrzebom klientów, którzy wolą kupować licencje na oprogramowanie niezależnie od zakupów infrastruktury sprzętowej.

Niedawno zaprezentowaliśmy pierwszy produkt tej linii - to certyfikowane węzły Nutanix - Lenovo ThinkAgile HX. Więcej informacji można znaleźć na stronach Lenovo lub u przedstawicieli handlowych i partnerów Lenovo.

Certyfikowane rozwiązania oparte na platformie ThinkAgile zostały opracowane z myślą o kilku wiodących w branży aplikacjach, w tym Citrix XenDesktop, VMware Horizon, Microsoft SQL Server, VMware vCloud Suite i Microsoft Exchange. Certyfikowane rozwiązania są opracowywane przez ekspertów, testowane i zatwierdzane we współpracy z naszymi partnerami ISV. To gwarancja uproszczenia konfiguracji i wdrożenia, co skutkuje niższym całkowitym kosztem posiadania (TCO) oraz szybszym zwrotem z inwestycji (ROI).

Maksymalne uproszczenie:

Lenovo gwarantuje dodatkowe uproszczenie dzięki instalatorowi Lenovo VX, który automatyzuje wdrażanie klastra VMware vSAN dla istniejących lub nowych środowisk vCenter. Ta usługa jest już praktycznie dostępna.

W ubiegłym roku Lenovo wprowadziło na rynek ThinkAgile Network Orchestrator. To rozwiązanie automatyzuje zadania związane z obsługą fizycznych sieci dla systemu HX z hiperwizorem AHV. Teraz rozszerzyliśmy jego możliwości obsługi hiperwizorów VMware ESXi w rozwiązaniach ThinkAgile HX i VX.

Nasze pracowite lato dobiega końca. Cieszymy się ogromnie z dotychczasowych osiągnięć i zapewniamy, że dalej będziemy realizować obietnicę złożoną wraz wprowadzeniem na rynek marki ThinkAgile.

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Dowiesz się o webinarach, nowych case study oraz white paperach.