Tetra w akcji

Powodzenie akcji ratowniczej zależy od spójnego systemu łączności wszystkich służb. W Europie standardem staje się system TETRA.

Powodzenie akcji ratowniczej zależy od spójnego systemu łączności wszystkich służb. W Europie standardem staje się system TETRA.

Popularne krótkofalówki posłużą brytyjskim służbom ratunkowym nie tylko do prowadzenia rozmów podczas akcji. Strażacy, policjanci i ekipy pogotowia ratunkowego otrzymają za ich pośrednictwem dostęp do baz danych, map, planów i standardów postępowania. Do 2005 r. ma się zakończyć realizacja rządowego projektu wprowadzenia w Anglii, Szkocji i Walii jednolitego systemu cyfrowej łączności radiowej. Ratownicy różnych specjalności będą mogli porozumiewać się bezpośrednio i uzgadniać swoje poczynania.

System będzie działał w standardzie TETRA (Terrestrial Trunked Radio), który pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie radiowej sieci łączności. Opracował go w ostatnich latach Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), ten sam, który przygotował wcześniej standard GSM czy DCS 1800. Dzięki tzw. metodzie trunkingowej dostępne na różnych częstotliwościach kanały można przydzielić maksymalnej liczbie użytkowników. Nie wszyscy korzystają z sieci jednocześnie, toteż wolne kanały są używane przez tych, którzy akurat ich potrzebują.

TETRA powstała głównie z myślą o służbach publicznych. Ich systemy łączności mogą funkcjonować oddzielnie, a także działać w ramach wspólnego, jednolitego systemu dowodzenia, posługując się np. tym samym formatem transmisji danych. Możliwa jest także bezpośrednia komunikacja między służbami ratowniczymi z różnych krajów. W sytuacjach kryzysowych zintegrowany model łączności umożliwia stały kontakt i skuteczną koordynację akcji. Strażacy, policjanci, służby medyczne, więzienne, celne czy energetyczne mogą sprawdzać i przekazywać wzajemnie za pomocą radiotelefonów informacje o poszukiwanych osobach, przeszkodach na trasach dojazdowych, przebiegu dróg ewakuacyjnych, niebezpiecznych materiałach i sposobach ich neutralizacji czy warunkach terenowych, mających znaczenie dla prowadzonych działań ratunkowych. Istnieje także możliwość przekazywania obrazów wideo z miejsca akcji, co może ułatwić identyfikację zagrożeń i szybką, trafną diagnozę obrażeń. Komunikacja jest bezpieczna, gdyż znikome są możliwości podsłuchiwania kanałów. Standard jest zalecany służbom ratownictwa i ochrony przez tzw. grupę z Schengen, która zajmuje się m.in. kwestiami bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej.

Systemy cyfrowej łączności radiowej w standardzie TETRA powstają obecnie, oprócz Wlk. Brytanii, w Belgii, Finlandii, Holandii, Włoszech, Islandii, Chorwacji i Hiszpanii. Dotyczą poszczególnych służb czy regionów lub mają charakter ogólnokrajowy. Projekt brytyjski jest przedsięwzięciem najbardziej wszechstronnym i kompleksowym. W Niemczech, Szwecji i na Węgrzech prowadzone są testy pilotażowe.

W Polsce TETRA znajdzie na początek zastosowanie w lokalnych systemach łączności na potrzeby policji. Od wiosny przyszłego roku ma być wykorzystywana w ramach przygotowywanego w Stołecznej Komendzie Policji informatycznego systemu wspomagania dowodzenia. Potem również w Łodzi, Krakowie i Szczecinie. Policjanci przewidują, że przyczyni się m.in. do wydatnego wzrostu liczby odnajdywanych samochodów. Liczą również, że ich sieci mogą stać się podstawą do integracji systemów łączności innych służb ratowniczych i komunalnych: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, straży miejskiej, bankowej, Służby Ochrony Kolei, Biura Ochrony Rządu, pogotowia energetycznego i gazowego, patroli saperskich czy też funkcjonariuszy urzędu celnego. Realizacja tego zamierzenia w dużym stopniu będzie jednak uzależniona od rządowych i ustrojowych rozstrzygnięć w sprawie zasad koordynacji działania służb publicznych w kraju. Skuteczne wykorzystanie systemu TETRA wymaga także nowoczesnego zaplecza teleinformatycznego - komputerowych baz danych, cyfrowych planów miast i gmin, multimedialnych archiwów czy też możliwości automatyzacji niektórych procedur.


TOP 200