Tetra nie w offsecie

Według przedstawicieli rządu, którzy nie chcą budować systemu Tetra w offsecie, zobowiązanie to dotyczy tylko transferu technologii do trójmiejskich zakładów Radmor, gdzie mają być produkowane telefony i stacje bazowe na potrzeby ogólnopolskiej sieci Tetra. Oznacza to koniec planów budowy w ramach offsetu samej sieci łączności specjalnej. Tymczasem koszt jej powstania i użytkowania przez 10 lat szacuje się na ok. 5 mld zł.

Według przedstawicieli rządu, którzy nie chcą budować systemu Tetra w offsecie, zobowiązanie to dotyczy tylko transferu technologii do trójmiejskich zakładów Radmor, gdzie mają być produkowane telefony i stacje bazowe na potrzeby ogólnopolskiej sieci Tetra. Oznacza to koniec planów budowy w ramach offsetu samej sieci łączności specjalnej. Tymczasem koszt jej powstania i użytkowania przez 10 lat szacuje się na ok. 5 mld zł.

Zobowiązanie offsetowe 1-100A-O przewidywało "nieodpłatne wsparcie udziału zakładów Radmor w budowie ogólnokrajowego systemu cyfrowej łączności radiowej Tetra". Zobowiązanie to obejmuje zapewnienie zamówień na dostawę produktów i usług tej firmy dla polskich służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa w oparciu o transfer technologii tego standardu. W ramach zobowiązania Lockheed

Martin - wspólnie z Motorolą, która oferuje rozwiązania do budowy Tetry - zobowiązał się m.in. do uruchomienia produkcji w zakładach Radmor. Wartość tego zobowiązania wynosi 136 mln USD.

Tetra nie w offsecie

Tomasz Wilczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

przedstawił opinię rządu na temat budowy systemu Tetra na połączonym posiedzeniu Komisji Gospodarki i Komisji Obrony Narodowej. Rząd nadal chce, aby standardem łączności specjalnej w Polsce była Tetra. Jednak sama sieć nie będzie już budowana w ramach offsetu. Oficjalne stanowisko rządu na temat Tetry zostanie przedstawione do publicznej wiadomości do końca lutego br.

"Projekt budowy systemu Tetra musi zostać przeprowadzony na innych niż offset zasadach" - zapowiedział Tomasz Wilczak. Oznacza to de facto zorganizowanie przetargu na budowę tej sieci. Ponieważ w budżecie raczej nie ma takiej sumy, odbędzie się to prawdopodobnie w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Na potrzeby Tetry ma zostać zbudowanych prawie 1600 stacji bazowych, a korzystać z tego systemu łączności będzie ok. 140 tys. użytkowników.

Ostatnie decyzje rządu oznaczają zapewne koniec spółki Tetra Systems Polska, którą założyły firmy: Motorola Polska, Tel-Energo, Prokom Software i Compu-terLand. Dwie ostatnie zostały niejako "zmuszone" przez poprzedni rząd do współpracy przy informatycznych projektach offsetowych - Tetra, C2 i RUM. Na co dzień są konkurentami. Być może teraz - w związku z planowanym przetargiem - stworzone zostaną nowe konsorcja, w nowym już układzie.


TOP 200