Tetra IP

Motorola wprowadza na rynek pierwszą sieć cyfrowej łączności radiowej TETRA ($Terrestrial Trunked Radio$), opartą na protokole internetowym IP.

Motorola wprowadza na rynek pierwszą sieć cyfrowej łączności radiowej TETRA (Terrestrial Trunked Radio), opartą na protokole internetowym IP.

Po premierze Dimetra OmniLink, Motorola wprowadza obecnie system Dimetra IP - opracowany dla klientów z sektora bezpieczeństwa publicznego.

Zobacz również:

Istotną cechą radiowego systemu łączności trankingowej Dimetra IP jest możliwość jego integracji z innymi systemami łączności oraz systemami informatycznymi. Jedną z zalet zastosowania struktury sieci opartej na otwartej architekturze IP jest wyeliminowanie elementów, których awaria powoduje niedostępność całych segmentów sieci, takich jak tradycyjne, duże centrale (komutatory połączeń).

System Dimetra IP wykorzystuje architekturę rozproszoną, gdzie poszczególne elementy dublują się w sieci. W razie uszkodzenia jednego elementu jego funkcje automatycznie przejmą inne elementy systemu, co zapewnia nieprzerwane funkcjonowanie łączności radiowej w terenie. Dzięki takiej koncepcji sieć w ograniczonym zakresie sama się naprawia, co ma kluczowe znaczenie dla służb ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego, które nie mogą funkcjonować z przerwami w łączności.


TOP 200