Teta optymalizuje handel

System Teta 2000 umożliwia kontrolę czasu pracy przedstawicieli handlowych oraz usprawnia prowadzenie ewidencji. Przy wsparciu systemu lokalizacyjnego GPS bądź na podstawie informacji wprowadzanych przez mobilnych pracowników, można zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty komunikacji.

Wrocławski producent systemów wspomagających zarządzanie zintegrował własny system Teta 2000 z oprogramowaniem Itera firmy doradczej KMConsulting z Gdańska. Korzystając z lokalizacji za pomocą GPS, system sam optymalizuje czas i koszt utrzymania sieci handlowców w terenie oraz kontroluje czas pracy mobilnych przedstawicieli handlowych.

Oprogramowanie Teta 2000, oparte na technologii Oracle, jest przeznaczone do wspomagania pracy służb finansowo-ekonomicznych, działów handlowych, zaopatrzeniowych, personalnych i produkcyjnych w dużych przedsiębiorstwach, których funkcjonowanie wymaga wielostronnych kontaktów i przekazów informatycznych. Dla średniej wielkości przedsiębiorstw firma już oferuje odrębny pakiet Teta Biznes Partner o podobnych właściwościach.

Rozwiązanie Itera zapewnia integrację oraz replikację danych znajdujących się w systemie Teta 2000 oraz udostępnianie tych danych wskazanym pracownikom, wykonującym usługi dla przedsiębiorstwa w terenie. Podstawową funkcją Itera jest zapewnienie lokalnej synchronizacji danych w trybie czasu rzeczywistego lub w dowolnie wybranym innym momencie czasowym – według potrzeb użytkownika.

W oferowanym systemie ewidencji, pracownicy za pośrednictwem urządzeń mobilnych takich jak palmtop, notebook czy telefon komórkowy (transmisja GPRS), mają dostęp do aktualnej oferty przedsiębiorstwa wraz z możliwością sprawdzenia rzeczywistego stanu magazynowego firmy. Mogą oni nie tylko składać bezpośrednio zamówienia, które od razu trafiają do realizacji, ale również zarządzać polityką rabatową firmy, przesyłać informacje o pozyskanych klientach oraz prowadzić ewidencję przyjmowanych wpłat.

Prowadzenie ewidencji on-line stało się możliwe przy wsparciu globalnego systemu śledzenia GPS, bądź dokonuje się na podstawie informacji wprowadzanych przez pracownika. Odpowiednie dane o czasie pracy zasilają system Teta Personel, umożliwiając później prawidłowe rozliczenie czasu pracy przedstawicieli handlowych działających w terenie.

Wykorzystanie szybkiej komunikacji on-line przez GPRS daje pracownikom bieżącą informację o dostępności poszukiwanego produktu bądź stopnia wykorzystania kredytu kupieckiego. Taka procedura zmniejsza koszty funkcjonowania firmy, gdyż nie angażuje pracowników centrali do pracochłonnego sprawdzania poszczególnych informacji. Oszczędza także czas i zmniejsza koszty połączeń, co w konsekwencji przekłada się na podwyższenie jakości obsługi klienta.


TOP 200