Teta_Personel zostanie zintegrowany z Oracle Financials

Moduł kadrowo-płacowy Teta_Personel zostanie zintegrowany z pakietem Oracle Financials. Umowę dotyczącą wspólnej sprzedaży rozwiązań podpisały wrocławska Teta SA i Oracle Polska. Integracja ma polegać na wymianie danych między systemami w trybie on-line. Oznacza to, że np. wynagrodzenia naliczone w systemie Teta_Personel będą automatycznie księgowane w systemie Oracle Financials. Daje to - zdaniem przedstawicieli firmy - natychmiastową informację o kosztach, płynności i rozrachunkach przedsiębiorstwa.

Moduł kadrowo-płacowy Teta_Personel zostanie zintegrowany z pakietem Oracle Financials. Umowę dotyczącą wspólnej sprzedaży rozwiązań podpisały wrocławska Teta SA i Oracle Polska. Integracja ma polegać na wymianie danych między systemami w trybie on-line. Oznacza to, że np. wynagrodzenia naliczone w systemie Teta_Personel będą automatycznie księgowane w systemie Oracle Financials. Daje to - zdaniem przedstawicieli firmy - natychmiastową informację o kosztach, płynności i rozrachunkach przedsiębiorstwa.

Inżynierowie obu firm pracują już nad opracowaniem odpowiedniego sposobu przepływu informacji. Teta i Oracle udostępniły nawzajem dokumentację techniczną i procedury funkcjonowania swoich systemów. Oprócz współpracy programistów, firmy deklarują także ścisłą kooperację podczas prowadzonych prac wdrożeniowych, polegającą na wzajemnej koordynacji projektów i wspólnym ustalaniu harmonogramów wdrożeń.

Oracle oferuje na polskim rynku własne rozwiązanie kadrowe, jednak w związku ze specyfiką prawną i częstymi zmianami polskich przepisów kadrowo-płacowych firma zdecydowała się dołączać do systemu Oracle Applications moduł płacowy, będący produktem firmy partnerskiej. Teta nie jest jedynym partnerem Oracle'a w zakresie systemów kadrowo-płacowych, drugim jest GTI z Mielca.