Testy telewizji mobilnej w Polsce

TP EmiTel uruchomił techniczny test cyfrowej emisji programów telewizyjnych w technologii DVB-H (do odbioru za pomocą urządzeń mobilnych). Operator chce m.in. określić zasięg stacji nadawczej, pojemność systemu oraz zweryfikować jakość przesyłanych programów w zależności od zmieniających się parametrów transmisji.

Aktualnie w standardzie DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld) przesyłane są dwa programy: Polsat i TVN. Emisja prowadzona jest na kanale 21 (474 MHz) z mocą promieniowaną wynoszącą 0,7 kW (stacja nadawcza dostarczona przez Sagem znajduje się na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie). Stosunkowo niska moc ERP ogranicza zasięg sygnału do kilku kilometrów,zależnie od warunków atmosferycznych i ukształtowania terenu. Do transmisji wykorzystano modulację QPSK (kwadraturowe kluczowanie fazy sygnału), za kompresję obrazu wideo odpowiada standard MPEG-4 (H.264), dane audio przesyłane są w formatach mp3, he aac.

Testy telewizji mobilnej w Polsce

Nadajnik DVB-T/H

W realizację projektu włączyły się takie firmy, jak Siemens (dostawca głównego rozwiązania - platformy Media Delivery Solution DVB-H Trial System oraz prototypowych terminali do odbioru - BenQSiemens), Sagem (nadajnik, w przyszłości terminale DVB-H), Furrer AG czy Kabelkom (testy sieci, sygnału).

Technologia DVB-H (norma ETSI EN 302 304) umożliwia transmisję strumieni audio-wizualnych do urządzeń mobilnych z wykorzystaniem częstotliwości przeznaczonych dla naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), której testy trwają w Polsce od końca 2001 r. System pozwala tworzyć pakiety programowe dla dedykowanych grup odbiorców. Obok przesyłania programów telewizyjnych DVB-H umożliwia także transmisję danych. Docelowo technologia ta ma stać się kolejnym sposobem pozyskiwania przychodów przez nadawców, reklamodawców, sprzedawców usług czy operatorów telefonii komórkowej. Po zaimplementowaniu w odbiorniku DVB-H funkcjonalności telefonu komórkowego urządzenie będzie dysponowało kanałem zwrotnym, umożliwiającym pełną interaktywność (użytkownik będzie sam wybierał, co i kiedy chce oglądać) i proste naliczenie opłat za korzystanie z konkretnej oferty (billing).

Transmisja w technologii DVB odbywa się w systemie rozsiewczym (broadcasting), co uniezależnia działanie całego rozwiązania od liczby jego użytkowników. W DVB-H zastosowano specjalne tryby korekcji błędów, dodatkowo zwiększające jej niezawodność i stabilność odbioru w ruchu. Technologia wspiera również mechanizmy oszczędzające energię (ważne w przypadku zasilanych akumulatorami urządzeń przenośnych), tzw. "time slicing". Rozwiązanie pozwala zmniejszyć średnią moc pobieraną przez urządzenie (do 90 proc. oszczędności w porównaniu z odbiorem zwykłego strumienia DVB) i płynnie przechodzić na odbiór sygnału z innej częstotliwości (w przypadku jej zmiany).

Obecnie trwają lub zostały zakończone emisje pilotażowe telewizji mobilnej DVB-H w 23 krajach na świecie (m.in. Finlandia, Niemcy, Czechy, Austria, USA, Australia). Pierwsze komercyjne uruchomienia nowych usług zapowiadane są już w br. (Finlandia, Włochy). Sukces DVB-H, według opinii przedstawicieli TP EmiTel, będzie zależał głównie od wyników aktualnie przeprowadzanych testów, zainteresowania rynku i jego zaangażowania w nowy projekt (zarówno ze strony producentów urządzeń, jak i dostawców treści i operatorów telekomunikacyjnych). Istotną kwestią będzie także cena odbiorników DVB-H (koszt ich nabycia, przy produkcji masowej, szacowany jest na ok. 400-500 euro).

Testy telewizji mobilnej w Polsce

Odbiornik DVB-H

Technologia DVB-H ma w Europie konkurencję w postaci systemów DMB (Digital Media Broadcasting), popieranych m.in. przez koncerny koreańskie - LG i Samsung Electronics. Obecnie technologię tę testują Niemcy (będzie wykorzystywana podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006). DMB wywodzi się z cyfrowej transmisji radiowej (DAB), która jednak nie przyjęła się na polskim rynku (jej pierwsze testy TP EmiTel rozpoczął już 10 lat temu). Jak twierdzi Maciej Staszak, dyrektor usług telewizyjnych w TP EmiTel, technologia DVB-H oferuje więcej możliwości (szersze pasmo, więcej kanałów w multipleksie, wsparcie dla transmisji IP i systemów billingowych) i w niej upatruje szanse na rozwój nowych usług. W Europie DVB-H wspierają tacy producenci, jak Motorola, NEC, Nokia, Siemens, Sony Ericsson.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200