Testy pamięci masowej Infortrend EonNAS 1510

Chcąc ustawić zaawansowane opcje konfiguracyjne urządzenia trzeba skorzystać z gałęzi Configuration, gdzie oprócz ustawień sieciowych jest możliwość włączenia lub wyłączenia poszczególnych protokołów udostępniania danych, współpracy z usługami katalogowymi, czy użycie wspomnianego już skanowania antywirusowego. Na tym poziomie można ustawić również system powiadomień o zdarzeniach systemowych. Do wyboru jest standardowo kilka poziomów alertów obsługiwanych na dwa sposoby: przez protokół SMTP lub SNMP (np. we współpracy z zasilaczami UPS).

Jako dodatkowe opcje konfiguracyjne jest możliwość udostępnienia drukarki podłączonej do jednego z portów USB, włączenia współpracy z zasilaczem UPS oraz podgląd podłączonych zewnętrznych napędów dyskowych.

Użytkownik w każdej chwili może podejrzeć stan sprzętu i oprogramowania, klikając w gałąź Status. Dwa dostępne tu odnośniki pokazują zarówno konfigurację sprzętową urządzenia (System Info), jak również status i wykorzystanie komponentów oraz oprogramowania (Dashboard). Informacje te z pewnością mogą posłużyć do analizy w przypadku problemów.

Testy pamięci masowej Infortrend EonNAS 1510

Wyniki testów wydajnościowych przeprowadzonych przy użyciu ATTO Disk Benchmark

Mając już wstępnie skonfigurowaną pulę dysków wirtualnych oraz udostępniony folder, można przystąpić do konfiguracji dostępu użytkowników. W gałęzi Account standardowo można utworzyć jedynie lokalne konta dostępowe i grupy. Dla użytkowników lokalnych automatycznie tworzone są też ich katalogi domowe, dla których możemy ustawić m.in. opcje kompresji, deduplikacji oraz ochrony antywirusowej bezpośrednio z ustawień użytkownika, przy czym ochrona antywirusowa jest automatycznie wyłączana, jeśli na komputerze korzystającym z zasobów plikowych zostanie wykryte oprogramowanie antywirusowe.

My postanowiliśmy zintegrować EonNas1510 z Active Directory i zrezygnować z tworzenia kont dla użytkowników. Instrukcja dokładnie opisuje całą procedurę konfiguracji włącznie z poprawnymi ustawieniami kontrolerów domeny. Import użytkowników i grup z AD nastąpił automatycznie. Należy nadmienić, że z poziomu zarządzania użytkownikami w panelu webowym, nie ma żadnej możliwości edycji użytkownika zaimportowanego z AD.

W gałęzi Storage znajdują się wszystkie niezbędne opcje dotyczące zarządzania pulami dysków wirtualnych, tworzenia woluminów iSCSI oraz rozszerzania istniejącej konfiguracji dyskowej. Informacyjnie można także sprawdzić konfigurację dysków fizycznych zainstalowanych w serwerze.

Zarządzanie udostępnionymi zasobami odbywa się przy pomocy funkcji dostępnych w części Folder. Wybierając Share użytkownik zarządza udostępnianiem folderów, tworząc je lub modyfikując opcje współdzielenia. Na katalogach można ustawić żądane Quoty, deduplikację, ochronę antywirusową oraz kompresję. Przy tworzeniu folderu udostępnionego kwestia ustawienia uprawnień dotyczy jedynie możliwości czytania lub zapisywania dla wszystkich użytkowników. Spersonalizowane uprawnienia ustawić można już po utworzeniu katalogu, klikając na jego edycję. Dodatkową opcją poprawiającą bezpieczeństwo przetwarzanych danych dostępną w gałęzi Folder jest włączenie opcji WORM, czyli ustawienie na konkretnym katalogu ochrony przed modyfikacją bądź usunięciem oraz umożliwienie szyfrowania konkretnych folderów.

EonNAS 1510 umożliwia w prosty sposób wykonywanie backupu danych znajdujących się w puli wirtualnych dysków. W gałęzi Backup znajdują się opcje wykonywania kopii migawkowych, zdalnej replikacji z wykorzystaniem protokołu Rsync oraz wykonania archiwizacji na podłączony, zewnętrzny dysk twardy. Wszystkie wspomniane operacje można wykonywać ręcznie, jak również według zdefiniowanego harmonogramu.

Zmianę ustawień i pracy systemu można dokonać z poziomu gałęzi Maintenance. Użytkownik może wykonać aktualizację oprogramowania serwera EonNAS, wykonać kopię konfiguracji, czy zaplanować harmonogram wyłączenia zasilania. Testowany serwer NAS umożliwia również zdalne włączenie z wykorzystaniem Wake On Lan, dzięki czemu staje się sprzętem, którym można zarządzać tylko zdalnie, nie licząc awarii sprzętowych.


TOP 200