Testowanie z priorytetem

Compuware wprowadziła na rynek nową wersję zestawu narzędziowego do testowania funkcjonalnego aplikacji - QACenter Enterprise Edition 5.0. Zawarte w pakiecie nowe funkcje pozwalają na pełniejszą kontrolę realizacji projektów w kontekście wymagań biznesowych.

QA Center Enterprise Edition 5.0 wykorzystuje opracowaną przez Compuware metodologię testowania opartą na analizie ryzyka. "Pakiet pozwala osobom testującym hierarchizować wymagania w zakresie testów funkcjonalnych na podstawie różnych czynników biznesowych, technicznych i historycznych". Szczegółowe raporty dotyczące przebiegu testów pomagają podejmować szefom projektów odpowiednie decyzje wdrożeniowe. QA Center Enterprise Edition - jak zapewnia producent - pozwala w krótkim czasie zmniejszyć ryzyko awarii aplikacji o znaczeniu krytycznym.

Nowości piątej edycji pakietu to: rozbudowana funkcjonalność raportowa, scentralizowana biblioteka procedur testowania i danych testowych oraz bardziej intuicyjny interfejs użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki. Cena QA Center Enterprise Edition 5.0 - obejmująca narzędzia do zarządzania testowaniem, zarządzania wymaganiami, śledzenia błędów, automatyzacji testów funkcjonalnych i zarządzania danymi testowymi - wynosi 7 700 EUR.

Zobacz również:


TOP 200