Testowanie systemów komórkowych

Operatorzy systemów komórkowych oraz producenci sprzętu nowej generacji GSM i UMTS potrzebują nowych rozwiązań w zakresie testowania, które spełnią dwa warunki: będą nadążać za rosnącym zapotrzebowaniem na przepływność i udostępnią lepszą jakość usług (QoS) w sieciach komórkowych nowej generacji.

Operatorzy systemów komórkowych oraz producenci sprzętu nowej generacji GSM i UMTS potrzebują nowych rozwiązań w zakresie testowania, które spełnią dwa warunki: będą nadążać za rosnącym zapotrzebowaniem na przepływność i udostępnią lepszą jakość usług (QoS) w sieciach komórkowych nowej generacji.

Zgodnie z oczekiwaniami klientów firmy branży telekomunikacyjnej kładą coraz większy nacisk na polepszenie jakości usług w swych sieciach. Nie ma jednego, obowiązującego na całym świecie standardu telefonii komórkowej 2G - cztery powszechnie używane systemy komórkowe (GSM, CDMA, IS-36 oraz PDC) to wzajemnie niezgodne rozwiązania technologiczne. W praktyce oznacza to konieczność korzystania z funkcji roamingowych (roaming), niezbędnych podczas łączenia abonentów z sieciami komórkowymi o odmiennej technologii przekazu.

Różne technologie, różne narzędzia

Standardy telefonii komórkowej 2G

Standardy telefonii komórkowej 2G

Ta różnorodność rozwiązań powoduje, że zarówno sprzęt, jak i testowe oprogramowanie 2G mają wiele wersji obejmujących odmienne produkty: od zintegrowanych narzędzi do analizy interfejsu radiowego RF (Radio Frequency), poprzez urządzenia do testowania funkcji użytkowych sieci, aż po analizatory protokołów sygnalizacyjnych. Niektóre z tych narzędzi są używane przez operatorów do testowania dokładności pokrycia terenu lub badania zasięgu sieci, inne do sprawdzania dostępności funkcji użytkowych w tych systemach, jeszcze inne służą producentom urządzeń i terminali telefonii komórkowej. Nowe produkty testowe mają zainstalowane funkcje pozwalające na kontrolowanie jakości usług dostarczanych w sieciach komórkowych. Do takich urządzeń należą systemy generowania wywołań, analizatory poziomu jakości usług oraz testery protokołów sygnalizacyjnych używanych w sieciach GSM.

Testowanie sieci 2G komplikuje fakt, że radiowy sprzęt pomiarowy musi uwzględniać wprowadzanie kolejnych ulepszeń w europejskich sieciach komórkowych GSM, a więc zawierać funkcje związane ze wzrostem szybkości transmisji (HSCSD, GPRS, EDGE) w poszczególnych etapach rozwoju sieci.

Równocześnie producenci i operatorzy obsługujący inne regiony świata stoją przed koniecznością wdrażania odrębnych rozwiązań testowych 2G, obejmujących takie podsystemy, jak IS-136HS czy IS-95B. Większość istniejących na rynku produktów testowych dla radiowych systemów komórkowych 2G/2,5G spełnia oczekiwania producentów sprzętu oraz usługodawców, choć niektóre z nich są uaktualniane jedynie przez zmianę oprogramowania.

Standardowe zestawy testowe 2G są obligatoryjnie wyposażane w analizatory protokołów z oprogramowaniem GPRS i coraz częściej zastępowane wektorowymi analizatorami GSM operującymi w czasie rzeczywistym.

Analizatory widma GSM/UMTS

W telefonii komórkowej drugiej i trzeciej generacji korzysta się z sygnałów radiowych charakteryzujących się przebiegiem zmodulowanym o szerokim widmie częstotliwości. Sygnały te mają nieciągły charakter typu burst, co wynika z pakietowej transmisji informacji przez medium radiowe. W takim przebiegu nie ma ustalonej częstotliwości nośnej i łatwej do obserwacji obwiedni - jak to dzieje się w konwencjonalnej modulacji analogowej. Do badania tak zmodulowanych przebiegów cyfrowych zwykle nie wystarczają klasyczne analizatory z przeszukiwaniem widma (czyli z przemiataniem częstotliwości), gdyż badając nimi pełny zakres widma, łatwo można pominąć chwilowe, ale istotne zdarzenia zachodzące w mierzonym przebiegu.

Konfigurowanie analizatora FSH3 do różnych zastosowań

Konfigurowanie analizatora FSH3 do różnych zastosowań

W klasycznych analizatorach z przemiataniem częstotliwości istnieje tylko jeden tor pomiarowy od wejścia do wyjścia miernika, który za pomocą lokalnego generatora (w konkretnym momencie) jest heterodynowo nastrojony na jedną częstotliwość pomiarową. Pełną charakterystykę widma badanego medium radiowego uzyskuje się przez kolejne skanowanie przy różnych częstotliwościach pracy oraz przez sekwencyjną rejestrację uzyskiwanych wartości sygnału. W tym sposobie analizy otrzymuje się w miarę wiarygodny wynik pomiaru, jedynie dla sygnałów ustalonych i ciągłych. Analizatory z przemiataniem widma (np. przenośne modele FSH3 i FSH6 firmy Rohde & Schwarz, o zakresach odpowiednio do 3 i 6 GHz) są przystosowywane do testowania w systemach TDMA (GSM, GPRS, EDGE), co umożliwia pomiar mocy sygnału w poszczególnych szczelinach czasowych kanału radiowego.

Konwencjonalny analizator z przemiataniem częstotliwości zdejmuje widmo, przechodząc kolejno (skokami) z jednego przedziału częstotliwości do następnego i rejestrując każdorazowo wyniki. Może się jednak zdarzyć, że w mierzonym sygnale pojawi się jakiś krótki przebieg nieustalony np. w siódmym przedziale częstotliwości w chwili, gdy analizator przeszedł już do pomiaru przedziału ósmego lub następnych. Wtedy zaistniałe zdarzenie nie ma odzwierciedlenia w pomiarach, a więc pomiar widmowy może być fałszywy.


TOP 200