Testowanie Wi-Fi za pomocą AirMagnet

Firma Passus udostępnia przedsiębiorstwom analizator sieci AirMagnet Distributed, stanowiący zintegrowane narzędzie do zarządzania sieciami bezprzewodowymi. Za jego pomocą administratorzy mogą kontrolować niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo sieci WLAN. Podczas trzymiesięcznej akcji testowej Passusa, zainteresowane pomiarami firmy mogą bezpłatnie wypożyczyć tester AirMagnet i sprawdzić swoją sieć firmową Wi-Fi.

Tester AirMagnet Distributed amerykańskiej firmy AirMagnet pozwala monitorować radiowe sieci WLAN (Wi-Fi) przedsiębiorstwa. Do administrowania i kontroli sieci Wi-Fi wykorzystuje się przenośną konsolę, która zdalnie i bezprzewodowo komunikuje się z inteligentnymi czujnikami rozmieszczonymi w zasięgu sieci radiowej Wi-Fi. Czujniki zbierają na bieżąco informacje o wszystkich istotnych zdarzeniach w konkretnej lokalizacji, i co ustalany programowo czas (np. co 10 minut) przesyłają je do serwera tworzącego bazę danych.

Standardowe raporty analizatora zawierają najważniejsze informacje o sieci bezprzewodowej (liczba zalogowanych użytkowników podsieci, punkty dostępowe generujące największy ruch) i umożliwiają tworzenie charakterystyki alarmów, czyli zdarzeń traktowanych jako zagrażające bezpieczeństwu lub wpływających na obniżenie wydajności sieci bezprzewodowej.

Zobacz również:

Do przeprowadzenia bardziej szczegółowych badań sieci Wi-Fi, tester łączy się zdalnie z wybranym czujnikiem (czujnikami), co pozwala na dokładne analizowanie zajętości poszczególnych kanałów, dekodowanie pakietów przechwyconych z konkretnego urządzenia lub zbadanie jakości połączenia między wybranym użytkownikiem a punktem dostępowym. Dla każdego czujnika można zdefiniować inny zestaw reguł monitorowania i ustalić odrębne wartości krytyczne, po przekroczeniu których generowany jest alarm. Dzięki temu można swobodnie parametryzować warunki pomiarowe, dostosowując je do wymaganej polityki bezpieczeństwa firmy.

Firmom zainteresowanym sprawdzeniem jakości własnej sieci WLAN, Passus może bezpłatne wypożyczyć (na 2 tygodnie) testowy zestaw AirMagnet Distributed. Zestaw ten obejmuje dwa czujniki sprzętowe, oprogramowanie instalowane na serwerze oraz konsolę do zarządzania. Pełna wersja testowa umożliwia instalację 6 konsol, co oznacza, że sześć osób może jednocześnie i niezależnie obserwować jak zachowuje się sieć.

Promocyjna akcja Passusa jest skierowana do firm, które mają wiele urządzeń dostępowych rozmieszczonych na większym obszarze, a więc w kilku budynkach, w oddziałach firmy znajdujących się w odległych miejscach czy zarządzających kilkoma hot-spotami. Pomiary są wykonywane automatycznie, a o zaistniałych problemach system powiadamia komunikatami SMS, przesyłanymi na telefon komórkowy. Akcja testowa Passusa potrwa do końca października. Więcej informacji pod numerem: 022 540 18 32.


TOP 200