Tester UMTS i monitorowanie GPRS

Wyposażony w dodatkową kartę tester protokołów K1297-G20 firmy Tektronix stanowi obecnie jeden z nielicznych instrumentów do testowania interfejsów i protokołów sygnałowych UMTS. Nowa wersja (4.0) oprogramowania do monitorowania NET-GPRS Tektronixa rozszerza zestaw narzędzi do optymalizacji sieci GPRS.

Wyposażony w dodatkową kartę tester protokołów K1297-G20 firmy Tektronix stanowi obecnie jeden z nielicznych instrumentów do testowania interfejsów i protokołów sygnałowych UMTS (Universal Mobile Telecommunication System).

Pakiet UMTS do testera protokołów K1297-G20 zawiera funkcje: monitorowania, symulowania, emulowania i testowania zgodności w sieciach UMTS, uwzględniające większą złożoność elementów technologii komórkowej 3G. Pakiet ten ma za zadanie pomagać producentom w szybszym opracowywaniu nowych rozwiązań, a operatorom sieci w weryfikowaniu działania nowych urządzeń UMTS. Decydują one o tempie rozwoju technologii sieciowych tego standardu.

Zobacz również:

  • T-Mobile: oszukańcze połączenia osiągnęły najwyższy poziom w 2021. To rekord
  • Trwają prace nad stworzeniem kosmicznego standardu będącego kalką USB

Większość nowych sieci UMTS będzie operować na już istniejących strukturach sieciowych GSM oraz doposażonych w technologię GPRS (General Packet Radio Service), a więc są potrzebne narzędzia do testowania wszystkich trzech typów sieci bezprzewodowych.

Nowy pakiet UMTS Solution Package do testera K1297-G20 zawiera zestaw elementów sprzętowych i programowych przeznaczonych do obsługi wszystkich nowych elementów sieciowych, interfejsów i protokołów sygnałowych związanych z architekturą UMTS. Część sprzętowa umożliwia ponadto testowanie stosów protokołów AAL2 i AAL5, a także szybkie (on-line) kodowanie i dekodowanie w czasie rzeczywistym warstwy AAL2. Zapewnia to czytelność i wgląd w stosy protokołów, ułatwiając konstruktorom opanowywanie i udoskonalanie rozwiązań programowych.

Zaproponowana przez firmę Tektronix nowa wersja (4.0) oprogramowania do systemu monitorowania NET-GPRS rozszerza zestaw narzędzi do optymalizacji sieci GPRS o funkcje umożliwiające korelowanie i analizowanie komunikatów pochodzących od interfejsów zarówno telekomunikacyjnych, jak i IP.

Funkcja monitorowania NET-GPRS daje operatorom sieci możliwość różnicowania ich jakości (QoS), wraz z funkcją automatycznego deszyfrowania, niezbędną w niektórych interfejsach sieci GPRS. Wersja 4.0 oprogramowania zapewnia prezentację informacji o interfejsach telekomunikacyjnych oraz IP w zintegrowanym środowisku analitycznym, dzięki czemu operatorzy uzyskują pełny obraz sieci.

Nowe funkcje obejmują automatyczne deszyfrowanie oraz dodatkowe możliwości śledzenia procedur i analizę protokołów, co umożliwia prezentację wyników pomiarów w ich pierwotnej formie. Szyfrowanie podczas pomiarów pozostaje nadal włączone - zatem jest zapewnione bezpieczeństwo abonentów i ich prywatność - przy jednoczesnym przyspieszeniu wyszukiwania problemów w sieci.

Nieinwazyjny, modułowy i skalowany system monitorowania składa się z jednostki centralnej i odległych sond dołączanych do sieci GPRS. Tester funkcjonuje nie przerywając pracy sieci, jest oparty na systemie Windows, a interfejs użytkownika zapewnia zgodność z aplikacjami biurowymi oraz innymi narzędziami analitycznymi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200