Test przełącznika PowerConnect 6024

Dell wprowadził na rynek na początku br. przełącznik PowerConnect 6024, twierdząc iż zainstalowane w nim porty pracują z pełną szybkością przewidzianą dla sieci gigabitowych. Aby przekonać się, czy jest tak istotnie, w laboratorium Tolly Group przeprowadzono testy sprawdzające wydajność i inne parametry tego urządzenia.

Testy (w których uczestniczył Dell) przeprowadzono w grudniu zeszłego roku. Testowany przełącznik PowerConnect 6024 (Layer 2 i 3) był wyposażony w 24 porty Gigabit Ethernet i obsługiwał wszystkie pakiety w obu warstwach (2 i 3) z pełną szybkością 1 Gb/s.

Jeden z testów sprawdzał, czy porty przełącznika pracują równie szybko po uruchomieniu i skonfigurowaniu listy dostępu ACL, która obciąża zawsze procesor przełącznika dodatkowymi zadaniami. W tabeli ACL znajdują się wpisy, które określają, którzy użytkownicy mogą korzystać z określonych usług urządzenia. Okazało się, że po uruchomieniu listy ACL szybkość portów odpowiadała 94% maksymalnej przepustowości sieci.

Zobacz również:

Inne testy sprawdzały kolejne parametry przełącznika i wykazały, że może on:

1. Rozróżniać rodzaje pakietów i nadawać im różne priorytety w oparciu o standard IEEE 802.1p.

2. Obsługiwać osiem kolejek, wykorzystując do tego celu algorytm "round-robin"

3. Obsługiwać w odpowiedni sposób pakiety zawierające głos, posiłkując się mechanizmami QoS (Quality-of-service).

4. Reagować na awarie przełącznika i kierować pakiety do innych sprawnych urządzeń, wykorzystując do tego celu protokół Virtual Router Redundancy Protocol.

5. Sterować dostępem do urządzenia (zezwalać na dostęp lub odmawiać go), zależnie od tego jaki adres MAC ma ramka lub jaki adres IP ma pakiet.

Przełącznik PowerConnct 6024 dysponuje 24 portami Ethernet 10/100/1000 obsługującymi okablowanie miedziane i 8 gniazdami SFP (Small Form-Factor Pluggable) na interfejsy obsługujące światłowody. Cena urządzenia: 3499 USD.


TOP 200