Test przełącznika Matrix E1

Enterasys oferuje wysoko wydajny przełącznik wyposażony w port 10 Gb/s, dzięki któremu sieć szkieletowa, nie przeciążając się, pracuje z pełną szybkością.

Enterasys oferuje wysoko wydajny przełącznik wyposażony w port 10 Gb/s, dzięki któremu sieć szkieletowa, nie przeciążając się, pracuje z pełną szybkością.

Test przełącznika Matrix E1

Matrix E1

Matrix E1 to przełącznik warstwy 2, który pełni rolę urządzenia agregującego pakiety, odbierając je z 12 interfejsów Ethernet 1 Gb/s i kierując do interfejsu 10 Gb/s. Jest to idealne rozwiązanie dla dużych centrów danych i tych systemów informatycznych, w których znajdują się farmy serwerów.

Zainstalowany w przełączniku interfejs 10 Gb/s nie jest standardowym Ethernet 10 Gb/s, ale rozwiązaniem firmowym. Interfejs wykorzystuje technologię światłowodową, którą komitet IEEE rozpatrywał swego czasu, ale ostatecznie odrzucił przy zatwierdzaniu standardu 802.3ae (Ethernet 10 Gb/s). Dlatego interfejs 10 Gb/s zainstalowany w tym przełączniku nie może współpracować z interfejsami 10 Gb/s zainstalowanymi w przełącznikach oferowanych przez innych producentów. Obecnie wszystkie interfejsy 10 Gb/s są oparte na rozwiązaniach firmowych. Sytuacja taka utrzyma się jeszcze jakiś czas, do momentu, gdy IEEE ratyfikuje specyfikację 802.3ae (co ma nastąpić w połowie tego roku).

Dyrektor techniczny firmy Enterasys obiecuje, że jeszcze przed oficjalną ratyfikacją specyfikacji 802.3ae pojawią się na rynku dwa rodzaje interfejsów, które będą mogły pracować zgodnie ze specyfikacjami 10GBase-LR (1310 nm; szeregowy interfejs LAN) i 10GBase-LX4 (1310 nm; równoległy interfejs LAN typu WWDM). Te modułowe interfejsy będzie można łatwo aktualizować (tak aby spełniały wymogi obowiązującej w danym momencie specyfikacji), ponieważ będą tak zaprojektowane, że będzie można je modyfikować na miejscu, w przedsiębiorstwie.

Konfigurowanie przełącznika i zarządzanie nim jest łatwe. Urządzenie oferuje dwie opcje: wiersz poleceń i graficzny interfejs użytkownika (GUI). Pierwsza opcja zawiera rozwiązania identyczne jak te, które znajdziemy w sieciowym systemie operacyjnym (IOS) opracowanym przez Cisco. Dlatego zarządzanie przełącznikiem Matrix E1 nie powinno przysporzyć większych kłopotów użytkownikom znającym sprzęt Cisco. Zresztą i nowicjusze szybko mogą to opanować.

Firma Enterasys ma w swojej ofercie trzy przełączniki linii Matrix E1:
 • Optyczny przełącznik dostępowy Matrix E1 Optical Access Switch, omówiony w tym teście.

 • Przełącznik dla zespołów Matrix E1 Workgroup Switch. Urządzenie zapewnia 48 stałych portów 10/100 oraz 3 uniwersalne, modułowe gniazda rozszerzeń, umożliwiające instalowanie różnych opcji do sieci 10/100 Ethernet lub Gigabit Ethernet.

 • Przełącznik gigabitowy dla zespołów Matrix E1 Gigabit Workgroup Switch. Urządzenie jest wyposażone w 6 stałych portów Gigabit Ethernet oraz 3 uniwersalne, modułowe gniazda rozszerzeń, pozwalające na instalowanie różnych opcji do sieci 10/100 Ethernet lub Gigabit Ethernet.

  Enterasys informuje, że nie ma w planach wyposażenia przełącznika Matrix E1 w funkcje trasowania IP (warstwa 3).

 • Przełącznik oferuje też zintegrowanego agenta do zdalnego zarządzania. Jest to funkcja, którą można spotkać stosunkowo rzadko w przełącznikach warstwy 2. Matrix E1 obsługuje dużą bazę danych MIB (Management Information Base), która jest wykorzystywana do zarządzania lokalnymi sieciami wirtualnymi (VLAN).

  Inaczej niż większość wcześniejszych produktów firmy Enterasys, interfejs 10 Gb/s instalowany w przełączniku pracuje rzeczywiście z pełną szybkością przewidzianą dla takiego łącza, niezależnie od tego, ile hostów korzysta z usług urządzenia.

  Aby sprawdzić, jak przełącznik agreguje pakiety, zbudowano stanowisko testowania składające się z dwóch przełączników, które komunikowały się ze sobą przez łącze 10 Gb/s. Następnie łącze zapełniano w 100 proc. pakietami, których źródłem był generator/analizator firmy Spirent.

  W najtrudniejszym teście przesyłano przez łącze 64-bajtowe ramki (z szybkością odpowiadającą pracy 5000 hostów). Przełącznik Matrix E1 spisywał się bez zarzutu.

  Testy uruchamiano przesyłając ramki o długości 64 i 1518 bajtów, emulując pracę jednego hosta na interfejs. Pakiety kierowano do 10 interfejsów Ethernet 1 Gb/s, zainstalowanych w każdym przełączniku. Pakiety te były przesyłane przez łącze 10 Gb/s do 10 interfejsów 1 Gb/s, zainstalowanych w drugim przełączniku.

  Przełącznik powinien agregować pakiety i przesyłać je bez strat przez łącze 10 Gb/s. I tak właśnie było. Nawet wtedy, gdy analizator Smartbits skonfigurowano tak, aby reprezentował 250 logicznych hostów na interfejs, przełącznik przesyłał pakiety przez sieć szkieletową 10 Gb/s z pełną szybkością.

  W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

  TOP 200