Terminy w przetargach publicznych

Wśród wielu zmian związanych z wprowadzeniem nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych istotnym modyfikacjom uległy również terminy dokonywania różnego rodzaju czynności w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Wśród wielu zmian związanych z wprowadzeniem nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych istotnym modyfikacjom uległy również terminy dokonywania różnego rodzaju czynności w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie zmian w zakresie instytucji i czynności wspólnych Ustawie o zamówieniach publicznych z 1994 r. i ustawie Prawo Zamówień Publicznych z 2004 r. Generalnie należy wskazać na ogólną zasadę, zgodnie z którą im mniejsza wartość zamówienia, tym terminy określone dla wykonawców mogą być krótsze, a postępowanie szybsze.

Wojciech Kaliński jest mecenasem w krakowskiej kancelarii Kuczek i Maruta.


TOP 200