Terminal do wynajęcia

Polskie Centrum Teleinformatyki oferuje usługi udostępniania aplikacji na zasadach outsourcingu.

Polskie Centrum Teleinformatyki oferuje usługi udostępniania aplikacji na zasadach outsourcingu.

Firma Polskie Centrum Teleinformatyki SA (PCT) powstała w sierpniu 2000 r. w wyniku wydzielenia działów informatyki i telekomunikacji z Zakładów Chemicznych Rokita SA w Brzegu Dolnym k. Wrocławia. Zamierza ona specjalizować się w udostępnianiu aplikacji biznesowych na zasadach outsourcingu. W ciągu miesiąca PCT planuje opracowanie modelu usług oraz ich cennika.

Klient po koleżeńsku

Pierwszymi klientami PCT zostały spółki należące do Zakładów Chemicznych Rokita. W skład grupy kapitałowej Rokita wchodzi 15 spółek (nie licząc Pol- skiego Centrum Teleinformatyki). PCT przejęła wszystkie należące do nich sieci, komputery i aplikacje. Kontrakty obejmują udostępnianie m.in. systemu SAP R/3, systemu pracy grupowej Lotus Notes i pakietu Microsoft Office. PCT świadczy także usługi serwisowe i telefonicznej pomocy technicznej.

Z każdą ze spółek podpisano osobną umowę, w której zawarto postanowienia dotyczące jakości usług (tzw. Service Level Agreement). Zdefiniowano tam m.in. pojęcia dostępności, poprawności działania, a także szczegółowe procedury postępowania w razie awarii. Niespełnienie wymogów jakości grozi karami.

PCT zdecydowało się udostępniać zakładom Rokita aplikacje w trybie terminalowym. Wykorzystuje w tym celu oprogramowanie Windows Terminal Services (WTS) działające na platformie Windows 2000 Advanced Server. Spółki grupy Rokita korzystają z terminali poprzez sieć ATM. PCT może jednak ofe-rować usługi przez Internet. Według Microsoftu, RDP powinien umożliwiać wygodną pracę już przy przepustowości 28 Kb/s. "W praktyce potrzeba trochę więcej, ok. 35-40 Kb/s" - tłumaczy Andrzej Lubczański, kierujący projektem ASP w PCT.

W najbliższym czasie PCT uruchomi na potrzeby spółek grupy Z.Ch. Rokita dwa dwuprocesorowe serwery, które będą pracować w równoważącym obciążenie klastrze WLBS. Mają one jednocześnie obsługiwać ok. 200 użytkowników terminalowych. Obecnie rozwiązanie to testuje kilkunastu pracowników zakładów Rokita. Wstępne testy wykonywane na ich potrzeby pokazały, że po stronie serwera potrzebne jest średnio ok. 20 MB pamięci dla każdego użytkownika.

Promocja oszczędności

Ponieważ wszystkie operacje są wykonywane na serwerze, użytkownicy nie potrzebują wysoko wydajnych stacji roboczych. "Z powodzeniem wykorzystujemy kilkuletnie komputery. Wystarczy, że mają procesor Pentium 100, 32 MB pamięci i kartę graficzną, dającą rozdzielczość co najmniej 800 x 600 pikseli" - twierdzi Andrzej Lubczański. W przyszłości PCT zamierza stosować terminale linuxowe produkowane przez firmę ABA.

Zastosowanie rozwiązań terminalowych pozwala także na oszczędności w opłatach licencyjnych. PCT podpisała z Microsoftem umowę partnerską w zakresie usług ASP, umożliwiającą zakup licencji po korzystnych cenach. Według przedstawicieli PCT, koszt korzystania z Microsoft Office 2000 w modelu ASP może być niższy nawet od zakupu licencji w ramach umów typu MOLP.

Ceny usług dla firm zewnętrznych nie są jeszcze ustalone. "Trudno zresztą mówić o jednolitej cenie. Na jej wysokość bardzo duży wpływ mają skala i liczba udostępnianych aplikacji. Dochodzą do tego także koszty telekomunikacyjne" - tłumaczy Andrzej Lubczański.


TOP 200