Teraz analityka

Od 100 lat IBM odgrywa kluczową rolę w rozwoju rynku IT na świecie. Dziś pracuje nad tym, co będzie oferował w przyszłości.

Wierzymy mocno, że przyszłość IT to właśnie analityka biznesowa, poszukiwanie informacji w zbiorach danych, które już posiadamy, by tworzyć symulacje i prognozy pozwalające zrozumieć, jakie działania marketingowe budzą oddźwięk poszczególnych grup społecznych.

Anna Sieńko, dyrektor generalna IBM Polska

W czerwcu tego roku firma świętowała swoje setne urodziny. W ciągu długiego życia narodziło się w niej wiele innowacji, bez których współczesny świat nie wyglądałby tak, jak wygląda. Stephen Leotard, szef brytyjskiego oddziału IBM, powiedział w rozmowie z Computerworld UK, że w ciągu ostatniej dekady firma przeszła radykalną reorganizację po tym, jak nieco zgubiła kierunek i wizję działania, ale zdołała zachować tożsamość i nie utracić swojej innowacyjności.

W latach 90. IBM opierał się zmianom i stawiał na rozwój linii komputerów osobistych. Na początku obecnego stulecia zyski IBM gwałtownie spadały, a firma dostrzegła, że w roli sprzedawcy sprzętu nie jest w stanie dalej się rozwijać tak, jak chciałby tego zarząd. Po 10 latach przemian firma zdołała przekształcić się w dostawcę usług i oprogramowania.

Obecnie około 44% przychodów IBM pochodzi z oprogramowania, 39% z usług, a reszta ze sprzętu. Dziś IBM zastanawia się, jaki kierunek powinien obrać w kolejnej dekadzie.

Przyszłość w analityce

IBM przeprowadził szereg badań wśród dyrektorów IT, prezesów i szefów działów finansowych, by znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie firmy widzą szanse zbudowania przewagi konkurencyjnej, opierając się na nowoczesnych technologiach. Z badań wynika jasno, że jednym z podstawowych obszarów inwestycji w kolejnych latach będą systemy Business Intelligence. W ubiegłym roku aż 83% ankietowanych stwierdziło, że właśnie w nich upatruje szans na zyskowne wykorzystanie technologii.

"Aby uzyskać nowe produkty i nowe sposoby skomunikowania się z klientami, niezbędne są potężne systemy analityczne. Jeśli penetracja telefonii komórkowej przekracza 100%, to znaczy, że nie ma już niezagospodarowanego rynku, do którego można by dotrzeć. Użytkowników czekają projekty o dużej złożoności i zmiany, które wstrząsną podwalinami przedsiębiorstw, a których celem jest odbicie konkurencji klientów. Tak wygląda sytuacja w bankowości, tak wygląda sytuacja w branży telekomunikacyjnej. Wierzymy mocno, że przyszłość IT to właśnie analityka biznesowa, poszukiwanie informacji w zbiorach danych, które już posiadamy, by tworzyć symulacje i prognozy pozwalające zrozumieć, jakie działania marketingowe budzą oddźwięk poszczególnych grup społecznych. Gdybyśmy jako IBM mieli wybrać tylko jeden kierunek rozwoju, wybralibyśmy analitykę biznesową, i wierzymy, że właśnie te projekty znajdą odzwierciedlenie w przychodach IBM do 2015 r." - mówiła Anna Sieńko, dyrektor generalna IBM Polska, na konferencji IBM z okazji 100-lecia firmy.

Mądre miasto

Jednym z obszarów, w których IBM ma zamiar wykorzystać możliwości systemów analitycznych, są inteligentne miasta, zarówno w obszarze inteligentnego zarządzania ruchem ulicznym i wykorzystania energii, co pozwoli na zminimalizowanie zużycia coraz bardziej deficytowych zasobów naturalnych, jak i dania impulsu do pozytywnych zmian społecznych i środowiskowych. Jednym z projektów badawczych IBM na tym polu jest obejmujący cztery europejskie miasta, w tym Glasgow, program inteligentnego ograniczenia zużycia energii.

W obszar rozwoju projektów inteligentnych miast wpisują się dwie z pięciu innowacyjnych koncepcji, których rozwój planuje IBM w kolejnych pięciu latach: drogi na zamówienie i inteligentne budynki. Zdaniem IBM, każde miasto jest organizmem, którego pracę można zasymulować na bazie rzeczywistych danych, osiągając wysoką dokładność prognoz w ciągu od 15 minut do godziny od zapytania. Na podstawie tych danych systemy sprzężone z urządzeniami GPS będą mogły podać kierowcy optymalną trasę, "rozdysponowując" samochody na niezakorkowane ulice i rozładowując w ten sposób zatory. Ekologiczne budynki są z kolei pochodną badań nad optymalizacją wykorzystania energii i kryzysu energetycznego, który wisi nad Europą. Komputery wytwarzają na tyle dużo ciepła, że można sobie wyobrazić - i takie próby są już prowadzone - wykorzystanie go na skalę przemysłową. Standardowo komputery są chłodzone powietrzem, ale istnieją pierwsze modele chłodzone wodą, która odbiera ciepło u źródła jego powstawania: w procesorze. Chłodzony wodą komputer Aquasar, który ogrzewa wiele budynków kampusu, pracuje dziś na politechnice w Zurychu.

"Można powiedzieć, że się bardzo zmieniliśmy, od tabulatorów i maszyn liczących doszliśmy do "mądrzejszego świata", ale niezależnie od tego, co dziś wyznacza kierunki rozwoju, zawsze pozostaniemy firmą, która nadaje kierunek innowacjom w wielu gałęziach przemysłu" - podsumowała Anna Sieńko.


TOP 200