Teradata zapowiada nowe środowisko bazodanowe z funkcjami in-memory

Funkcje wbudowane w kolejną wersję bazy Teradata mają odpowiadać potrzebom biznesowym wynikającym z konieczności sprawnego przetwarzania dużych ilości informacji. Od konkurencyjnych technologii podejście amerykańskiej firmy różnić ma wykorzystanie mechanizmów analityki do oceny ważności informacji, które powinny być przechowywane bezpośrednio w pamięci operacyjnej.

Przedstawiciele amerykańskiej firmy podkreślają, że chociaż pamięć RAM jest obecnie najszybszym dostępnym nośnikiem danych, to jest też jednym z najdroższych elementów typowych środowisk przetwarzania danych. Zdaniem przedstawicieli firmy Teradata optymalne wykorzystanie potencjału technologii in-memory wymaga zastosowania inteligentnych mechanizmów wartościowania danych. Właśnie w takich mechanizmach tkwić ma przewaga funkcji, które zostaną wbudowane w kolejną wersję środowiska bazodanowego firmy Teradata. Chris Twogood, jeden z ekspertów odpowiedzialnych za rozwój mechanizmów Teradata Intelligent Memory podkreśla, że z przeprowadzonych analiz średnio około 50% operacji na bazie danych dotyczy tylko 1% zapisanych w niej informacji. Według niego - przy założeniu dynamicznych zmian informacji w bazie - do zapewnienia wysokiej wydajności całego środowiska bazodanowego wystarczy przeniesienie do pamięci operacyjnej od 5 do 10% danych. Takie rozwiązanie ma być przy tym wielokrotnie bardziej efektywne kosztowo.

Chris Twogood twierdzi, że o ile oparte na in-memory rozwiązania SAP zakładają przeniesienie do pamięci operacyjnej całości bazy danych, to takie rozwiązanie w większości przypadków nie jest optymalne pod względem kosztów. Z kolei proponowane przez firmę Oracle wykorzystanie bazy in-memory w roli szybkiej pamięci podręcznej nie gwarantuje jego zdaniem maksymalnej efektywności dla typowych operacji. Nowe rozwiązanie firmy Teradata ma w inteligentny sposób łączyć dwa wspomniane, konkurencyjne podejścia. Moduł Teradata Intelligent Memory wykorzystuje szereg autorskich mechanizmów analizy predykcyjnej do oceny, które zasoby informacyjne mają największe znaczenie dla typowych operacji i są najczęściej wykorzystywane. Wszystkie działania związane z wykorzystaniem mechanizmów in-memory odbywać mają się w sposób całkowicie automatyczny. Przedstawiciele producenta zapowiadają, że wdrożenie funkcji in-memory nie będzie wymagało wprowadzenia żdnych zmian w aplikacjach, zapytaniach SQL, ani organizacji bazy danych.

Moduł Teradata Intelligent Memory będzie integralną częścią kolejnej - zapowiadanej na koniec drugiego kwartału br. - wersji środowiska bazodanowego Teradata Database 14.10. Mechanizmy Teradata Intelligent Memory nie będą dostępne dla poprzednich wersji bazy Teradata.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200