Teradata i SAS ze wspólną ofertą analityki in-memory

Zoptymalizowane pod kątem rozwiązań analitycznych firmy SAS rozwiązanie sprzętowe firmy Teradata wykorzystuje m.in. mechanizmy przetwarzania danych bezpośrednio w pamięci operacyjnej. Władze amerykańskiej firmy podkreślają, że wykorzystane podejście do technologii in-memory jest znacznie szersze niż w przypadku rozwiązań konkurencyjnych.

Podstawą nowej oferty SAS i Teradata jest zoptymalizowane pod kątem oprogramowania SAS Analytics i wyposażone w nowe mechanizmy bazujące na technologii in-memory rozwiązanie sprzętowe Teradata 700. Według przedstawicieli firmy Teradata wykorzystanie in-memory nie przekłada się tu jedynie na wykorzystanie pamięci operacyjnej do przechowywania informacji. Rozwiązania przygotowane pod kątem środowiska analitycznego SAS pozwalają bowiem na rozbicie złożonych procesów analitycznych na mniejsze procesy realizowane w sposób równoległy. Taki model analityki ma pozwalać na maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu analiz.

Z oficjalnych informacji wynika, że w ramach programu pilotażowego rozwiązanie jest wykorzystywane przez klientów z branż telekomunikacyjnej, finansowej oraz handlowej. W ich przypadku szczególne korzyści wynikające z zastosowania zoptymalizowanego i zintegrowanego rozwiązania sprzętowo-aplikacyjnego mają być dostrzegalne w kontekście szybkości realizacji analiz marketingowych, czy w obszarze zarządzania ryzykiem i finansami.

Zobacz również:


TOP 200