Terabajty rozmów

Już od prawie roku w Telekomunikacji Polskiej SA realizowany jest projekt budowy hurtowni danych.

Już od prawie roku w Telekomunikacji Polskiej SA realizowany jest projekt budowy hurtowni danych.

Największy polski operator Telekomunikacja Polska SA przechodzi okres poważnych zmian reorganizacyjnych, których celem jest przystosowanie spółki do działania w warunkach wolnego rynku. W proces ten wpisany jest rozwój systemów informatycznych. Jedną z najpilniejszych potrzeb jest uzyskanie dostępu do kompletu najbardziej aktualnych danych o różnych obszarach działalności firmy - informacji technicznych, marketingowych i finansowych.

W ubiegłym roku przystąpiono do prac nad przygotowaniem uproszczonego systemu informowania kierownictwa. "Szybko okazało się jednak, że takie połowiczne rozwiązania nie będą odpowiadały oczekiwaniom użytkowników" - mówi Grażyna Mirosz-Motyka, koordynator projektu. Potrzebne były wielowymiarowe analizy, które ułatwiłyby działania i planowanie strategiczne zarządowi spółki.

Zdecydowano się na wdrożenie hurtowni danych. "Nie mogliśmy sobie pozwolić na kilkuletnie przygotowania, chcieliśmy bardzo szybko, bo już po kilku miesiącach, uzyskać pierwsze efekty wdrożenia" - twierdzi Grażyna Mirosz-Motyka. Dlatego ograniczono zakres prac, budując minihurtownię (data mart). Na pierwszy ogień poszły dane pochodzące z systemów billingowych. Na analizy, które można sporządzać dzięki takiemu rozwiązaniu, z niecierpliwością czekał dział marketingu. Pierwszym użytkownikiem stworzonego prototypu systemu został w grudniu 1998 r. Peter Hauke, ówczesny dyrektor Biura Obsługi Klienta (obecnie dyrektor ds. informatyki).

Gadatliwi abonenci

Poszczególne Zakłady Telekomunikacji w ciągu roku "produkują" 100-200 GB danych z systemów billingowych (rozbudowane rekordy zawierające wszystkie informacje o przeprowadzonych rozmowach). W skali kraju hurtownia będzie musiała objąć do 10 TB danych. Danych zagregowanych będzie oczywiście znacznie mniej. Jej budowa nie była łatwym zadaniem, zważywszy na skalę firmy i różnorodność systemów rozliczeń. Do realizacji projektu skierowano 6-osobowy zespół specjalistów wybranych z różnych jednostek przedsiębiorstwa z całego kraju.

Przy wdrożeniu korzystano z narzędzi SAS Institute. O tym wyborze zadecydowały przeprowadzone przez Telekomunikację Polską testy wydajnościowe i wizyty referencyjne. W funkcjonującym w TP SA rozwiązaniu z hurtowni można korzystać za pomocą programu typu EIS lub bezpośrednio przez aplikację WWW działającą w intranecie. "Informacja musi być dostępna zarówno na szczeblu zarządu, jak i w jednostkach operacyjnych firmy" - wyjaśnia Grażyna Mirosz-Motyka. Telekomunikacja Polska ma największą w naszym kraju sieć korporacyjną. Dzięki niej poszczególne lokalne ośrodki mogą korzystać z hurtowni, podobnie jak centrala w Warszawie.

Przy tworzeniu aplikacji intranetowej informatycy TP SA jako pierwsi na świecie skorzystali z aplikacji ApDev Studio (znanej wcześniej pod kryptonimem Jazz), którą na rynek wprowadził dopiero w połowie tego roku. W Telekomunikacji Polskiej korzystano z niej na długo przed oficjalną premierą. ApDev Studio pozwala na tworzenie apletów Javy służących do dynamicznego raportowania i analizy danych zgromadzonych w hurtowni obsługiwanej przez narzędzia SAS Institute.

Szybciej i lepiej

Pilotażowa hurtownia została określona mianem Systemu Strategicznych Analiz Korporacyjnych (SSAK). Gromadzi dane z ok. 30 punktów (systemów rozliczeniowych, które grupują i czyszczą informacje billingowe pochodzące z wielu central). Dzięki wstępnej lokalnej obróbce danych, ich jakość przy konsolidacji w hurtowni nie sprawia zbyt dużych problemów. Hurtownia obejmuje dzisiaj dane pochodzące z ok. 80% obszaru Polski. Od kilku miesięcy trwa proces weryfikacji, ładowania i agregacji danych oraz uzupełniania danymi archiwalnymi.

Użytkownicy, odpowiedzialni za opracowanie strategii firmy, korzystając z nowej aplikacji mogą kierować zapytania bezpośrednio do hurtowni, a nie jak poprzednio jedynie do poszczególnych jednostek. Dzięki temu skrócono czas oczekiwania na otrzymanie odpowiedzi. Dawniej trwało to nawet tygodnie.

Następnym etapem będzie wykorzystanie technik dogłębnego przeszukiwania danych (data mining). "Jesteśmy świadomi, że trwające u nas wdrożenie hurtowni danych właściwie nigdy się nie skończy. Wzrastający zakres funkcjonalny będzie wymagał jej stałej rozbudowy" - uważa Grażyna Mirosz-Motyka.

W zakończonym obecnie projekcie pilotowym korzystano z 2-procesorowego serwera Sun Microsystems 450 z 500 GB.

Hurtownia danych finansowych

W Telekomunikacji Polskiej SA jest realizowany też drugi projekt korzystający z narzędzi hurtowni danych w obszarze planowania finansowego (pozyskiwania i kontroli danych budżetowych). Użytkownicy lokalni do arkuszy Excela wprowadzają dane budżetowe dotyczące poszczególnych jednostek. Za pomocą narzędzi SAS Institute są one w centrali scalane. Badanie tych danych jest przydatne w kontroli kosztów i planowaniu budżetów.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200