Ten szyfrator IP uczyni zdalną pracę absolutnie bezpieczną

Warszawska spółka Enigma Systemy Ochrony Informacji wprowadziła do oferty nowy certyfikowany szyfrator IP do ochrony informacji poufnych należący do rodziny CompCrypt ETA MIL.

To urządzenie klasy „enterprise” noszące nazwę ETA-MIL 1000P, które ma certyfikat (klauzule Poufe, NATO Confidential oraz Confidential EU) wydane SKW (Służba Kontrwywiady Wojskowego).

Urządzenie jest całkowicie polskim produktem stworzonym od podstaw przez polskich konstruktorów. Urządzenie charakteryzuje wydajność szyfrowania dochodząca do 4,3 Gb/s z przepustowością osiągającą wartość do 2 Mp/s. Czynniki te plasują najnowszy produkt Enigmy w grupie urządzeń dedykowanych dla najbardziej wymagających podmiotów. Urządzenie umożliwia budowę zaawansowanych pod względem usług oraz topologii sieci IP zapewniających wysoką niezawodność.

Zobacz również:

Szyfrator zapewnia bezpieczną łączność w rozległych, niezaufanych sieciach IP (WAN), umożliwiając tworzenie chronionych wirtualnych sieci prywatnych (VPN). Uwierzytelnienie sesji kryptograficznych pomiędzy urządzeniami odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury PKI i certyfikatów X.509. Klucze kryptograficzne do ochrony poufności i integralności kanałów transmisji danych uzgadnianie są w sposób automatyczny.

Urządzenia mogą być wykorzystywane zarówno w systemach wojskowych jak i cywilnych. Szyfrator współpracuje również z urządzeniami serii CompCrypt ETA-MIL 10P.


TOP 200