Temida PWN

Nakładem Wydawnictw Prawniczych PWN ukazała się najnowsza wersja, obecnego na polskim rynku od 1995 r., programu Lex Polonica, zatytułowana Lex Polonica Prima.

Nakładem Wydawnictw Prawniczych PWN ukazała się najnowsza wersja, obecnego na polskim rynku od 1995 r., programu Lex Polonica, zatytułowana Lex Polonica Prima.

Na CD-ROM znajdują się akty normatywne obowiązujące, akty normatywne uchylone, dzienniki urzędowe Ministerstw: Finansów, Sprawiedliwości, Pracy i Polityki Socjalnej, Narodowego Banku Polskiego i ZUS, a także orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, pisma Ministerstwa Finansów, wzory umów itp.

Na jesieni br. PWN zapowiada dodanie również aktów prawa europejskiego. Program udostępniany jest na zasadzie rocznej licencji zapewniającej comiesięczną aktualizację.

Oprogramowanie zawiera moduł wyszukiwania pełnotekstowego firmy AOL, który umożliwia szybkie przeszukiwanie zawartości dysku. W porównaniu do poprzedniej wersji programu, nowa edycja ma znacznie uproszczoną obsługę.

Zawartość bazy danych podzielono na mniejsze moduły i dodano możliwość zawężania wyszukiwania do szczegółowych podzbiorów. W tekstach znajdują się łącza hipertekstowe, które ułatwiają wyszukiwanie tematów związanych z interesującym zagadnieniem.

Program może pracować pod kontrolą systemów Windows 3.x, 9x lub NT, niedługo ma się pojawić również wersja unixowa.

Roczna licencja Lex Polonica Prima kosztuje 2310 zł i obejmuje 12 dysków CD-ROM. Można również wykupić licencję sieciową lub korzystać z wersji internetowej. Ta ostatnia była do stycznia dostępna bezpłatnie, obecnie dostęp do danych wymaga wniesienia opłat.


TOP 200