Telmax: wkrótce decyzja o fuzji

ISB: Podczas najbliższego walnego zgromadzenia - 31 sierpnia akcjonariusze Telmaksu zadecydują o połączeniu ze Spinem. Projekt uchwał przewiduje także podjęcie decyzji o podniesieniu kapitału w drodze emisji akcji 4,32 mln papierów serii G po 10 zł. Plan połączenia zakłada, że nowe akcje trafią do wspólników Spinu.

Zarząd Telmaksu planuje także publiczną emisję od 800 tys. do 1,2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 zł. W wyniku obydwu emisji akcji kapitał zakładowy Telmaksu ma wzrosnąć z 10,36 mln zł do 53,57 - 65,57 mln zł. - podaje ISB.

Konsorcjum Spin-Telmax podpisało w lipcu umowę na wdrożenie systemu billingowego Jupiter wraz z dostawą sprzętu ze spółką komunalną Aqua. Wartość kontraktu wynosi 1,32 mln zł. Skonsolidowane przychody Telmaksu wyniosły w I poł. 2004 r. 14,7 mln zł, zaś zysk netto - 0,32 mln zł.

Zobacz również:


TOP 200