Telmax łączy się ze Spinem

Telmax zawarł umowę dotyczącą połączenia z katowicką spółką Spin należącą do Grupy Prokom Software. Zgodnie z porozumieniem majątek PUP Spin zostanie przeniesiony na Telmax, który jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Połączenie obu firm ma się zakończyć do października 2004 r.

Telmax zawarł umowę dotyczącą połączenia z katowicką spółką Spin należącą do Grupy Prokom Software. Zgodnie z porozumieniem majątek PUP Spin zostanie przeniesiony na Telmax, który jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Połączenie obu firm ma się zakończyć do października 2004 r.

W zamian za posiadane obecnie akcje, dotychczasowym akcjonariuszom PUP Spin zostanie wydanych ok. 4,3 mln akcji nowej emisji Telmaxu. Wartość nowej emisji szacowana jest na 230 mln zł. Tymczasem wartość Telmaxu to ok. 58 mln zł.

Telmax łączy się ze Spinem
Kilka tygodni temu blisko 22% akcji Telmaxu za 2,94 mln zł przejął Ster-Projekt. Transakcja uzgodniona wczoraj pomiędzy Spinem i Telmaxem będzie kolejnym etapem realizacji trójstronnego porozumienia, jakie w marcu 2004 r. zawarły Ster-Projekt, Spin i Telmax.

Dzięki planowanej fuzji Telmaxu i Spinu, Prokom Software może zwiększyć udział na rynku rozwiązań dla telekomunikacji, sektora użyteczności publicznej, a przede wszystkim sektora energetycznego. Spin jest także dostawcą systemów dla służby zdrowia.

Nie ustają też spekulacje o możliwości dołączenia do połączonego Spinu i Telmaxu firmy Emax, którą jest zainteresowany Ster-Projekt.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200