Telmax i Spin: będą kolejne akwizycje

Ubiegłoroczne wyniki Telmaksu wraz z wynikami Spinu po połączeniu 20 grudnia i spółek zależnych, wyniosły 55,7 mln zł, a skonsolidowany zysk netto - 3,9 mln zł.

Jak informuje zarząd Telmaksu, przychody w sprawozdaniu skonsolidowanym są znacznie niższe od sumy przychodów łączących się firm Telmax S.A. i PUP Spin (przychody pro forma na poziomie 148 mln PLN i zysk netto pro forma 18 mln PLN) ze względu na prezentację wyniku zgodnie z zasadami polskiej ustawy o rachunkowości. Ze względu na datę rejestracji połączenia, do sprawozdania skonsolidowanego zaliczony został jedynie wynik PUP SPIN, wypracowany w ciągu ostatnich 10 dni 2004 r.

Po fuzji ponad 80 proc. akcji w nowej spółce należy do dotychczasowych udziałowców Spinu, a pozostałe ok. 20 proc. do dawnych akcjonariuszy Telmaxu. Po fuzji, prezesem firmy został Michał Górski, a stanowiska wiceprezesów objęli: Zbigniew Kuliński i Jerzy Gałuszka. Grzegorz Rebajn został członkiem zarządu. Firma docelowo przyjmie nazwę SPIN S.A.

Zobacz również:

  • Asseco Poland podsumowało wyniki uzyskane w I kwartale tego roku

Aby pozyskać kapitał na rozwój i inwestycje spółka zamierza w pierwszym kwartale bieżącego roku przeprowadzić emisję dla inwestorów. Pieniądze z inwestycji pójdą w znacznej części na akwizycje spółek specjalizujących się w systemach GIS, billingowych i zarządzania dokumentami.

Inwestorom instytucjonalnym Telmax zaoferuje 900 tyś. akcji, a indywidualnym 300 tyś. Zarząd firmy nie wyklucza przesunięć między transzami. Dotychczasowym akcjonariuszom nie przysługuje prawo poboru.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200