Telewizyjny ComputerLand

Do końca bieżącego roku ComputerLand Poland S.A. ma zamiar zrealizować, największy w historii firmy, kontrakt z Telewizją Polską S.A. o wartości 6,7 mln zł. Podpisana 28 marca br. umowa generalna z TVP obejmuje dostawę sprzętu i usług komputerowych do Zakładu Głównego TVP S.A. w Warszawie i 11 ośrodków regionalnych.

Do końca bieżącego roku ComputerLand Poland S.A. ma zamiar zrealizować, największy w historii firmy, kontrakt z Telewizją Polską S.A. o wartości 6,7 mln zł. Podpisana 28 marca br. umowa generalna z TVP obejmuje dostawę sprzętu i usług komputerowych do Zakładu Głównego TVP S.A. w Warszawie i 11 ośrodków regionalnych.

"Umowa generalna z telewizją jest jednym z tych kontraktów, które otworzyły nam drogę do wprowadzenia od lipca br. ogólnopolskiej sieci serwisowej czynnej całą dobę. Ten i dwa inne kontrakty z ZUS i Powszechnym Bankiem Kredytowym stanowią o powstaniu bazy do inwestycji serwisowych" - powiedział Tomasz Sielicki, prezes ComputerLandu.

Dostarczony przez ComputerLand sprzęt komputerowy, działający na różnych platformach m.in. Unix i Novell, będzie pełnił rolę stacji roboczych w sieciowych systemach finansowo-księgowych, płacowych, ewidencji nośników, kosztorysów oraz wspomagania biura. Oddziały terenowe TVP otrzymają stacje graficzne, umożliwiające m.in. projektowanie studia. ComputerLand wykonywał kilka lat wcześniej instalacje podobnych systemów w warszawskiej centrali TVP. Sprzęt znajdzie również zastosowanie w planowaniu obsługi technicznej programów, czyli systemu przydziału środków technicznych oraz zarządzaniu środkami transportu.

Realizacja kontraktu odbywa się etapami i jest w niej zaangażowanych 6 oddziałów firmy. Koordynujący przebieg realizacji Krzysztof Rutte z centrali ComputerLandu w Warszawie twierdzi, że "istotnym elementem umowy są uzgodnione między stronami warunki gwarancji i serwisu, uwzględniające bezwzględny wymóg bezawaryjności i braku przestojów w pracy telewizji".

Zgodnie z umową realizacja przedsięwzięcia ma trwać rok, ale już teraz prezes firmy Tomasz Sielicki liczy, że dostawy i instalacje zakończą się przynajmniej kilka miesięcy wcześniej. Przedsięwzięcie objęte jest 3-letnią gwarancją, która nie zamknie - zdaniem przedstawicieli ComputerLandu - okresu współpracy z telewizją.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega rozliczanymi osobno etapami. Wygrany kontrakt na komputeryzację Telewizji spowodował - zdaniem Tomasza Sielickiego - że firma poważnie rozważa możliwości szerokiego wejścia na rynek mass mediów, a szczególnie desktop publishing. "Nasze poprzednie doświadczenia w tej branży dotyczyły raczej instalacji typu back-office, m.in. w "Gazecie Wyborczej" czy rozgłośniach radiowych" - wyjaśnia prezes ComputerLandu.


TOP 200