Telewizja mobilna po polsku

S.S.: Przewiduję, że w 2008 r. będzie miało miejsce wiele wdrożeń telewizji mobilnej w Europie. Tylko my uruchomimy takie usługi w Finlandii, Holandii, Szwajcarii, Austrii i Niemczech. Odnośnie do DVB-SH, to standard jest we wczesnej fazie rozwoju - satelity będą wyniesione na orbitę za rok i wtedy będziemy mogli mówić o jego implementacji.

Jak telewizja mobilna może wpłynąć na przychody operatorów obecnie i w przyszłości? Współczynnik ARPU z tradycyjnych usług ciągle maleje, czy telewizja mobilna może tę sytuację zmienić?

T.S.: Usługi telewizji mobilnej mają dostateczny potencjał, aby zmniejszyć, a może nawet zastopować, spadek wartości ARPU oraz, co równie istotne, proces odchodzenia klientów do innych operatorów.

S.S.: Telewizja mobilna udostępnia bogatą ofertę płatnych kanałów (np. piłka nożna, programy rozrywkowe dla dorosłych itp.) oraz elementy usług interaktywnych (głosowanie, quizy, "czaty", ściąganie plików, zaciąganie zakładów, zakupy). To właśnie interaktywność przyczyni się do rozwoju telewizji mobilnej i przyniesie przychody operatorom i dostawcom usług.

Jaką rolę na rynku telewizji mobilnej widzicie dla siebie?

T.S.: Wspólnie z francuskim operatorem SFR należącym do grupy Vodafone prowadzimy instalację pilotażową DVB-SH. We Włoszech podobny projekt realizujemy z operatorem 3 Italia, współpracującym z telewizją RAI. W USA w fazie przedkomercyjnej znajduje się system wdrożony dla operatora ICO. Współpracujemy również z większością operatorów komórkowych zainteresowanych telewizją mobilną.

S.S.: Obecnie współpracujemy z ponad 30. operatorami w zakresie wdrażania DVB-H. Oprócz wymienionych wcześniej wdrożeń planujemy uruchomienie telewizji mobilnej w Indiach, Malezji, Filipinach, Wietnamie i Indonezji. Nokia Siemens Networks stara się dostarczać rozwiązania kompletne, obejmujące zarówno planowanie sieci, jak i jej dalszą budowę.


TOP 200