Telewizja mobilna po polsku

Przewaga azjatyckich "tygrysów" będzie jednak maleć, szczególnie w odniesieniu do rozwoju telewizji mobilnej w Europie Zachodniej. Według analityków Gartnera, w 2010 r. w przeważającej większości rozwiniętych państw świata telewizja mobilna będzie wyznaczała główny kierunek inwestycyjny, zarówno ze strony operatorów, jak i dostawców treści. Eksperci firmy analitycznej wskazują jednocześnie, że cyfrowa telewizja w komórce nie będzie jednak związana tylko i wyłącznie z "rozsiewczą" technologią DVB-H, ale w dużym stopniu będzie efektem szybkiego rozprzestrzeniania się sieci komórkowych trzeciej generacji i wyższych (UMTS/HSDPA/HSUPA/LTE) - operatorzy tych sieci będą oferować telewizję po prostu jako jedną z usług dodanych.

Saverio Romeo, analityk Frost & Sullivan
W czasie ostatnich trzech lat operatorzy mieli możliwość obserwowania powolnego, ale stałego spadku współczynnika ARPU. ARPU niemieckiego Vodafone obniżył się z 22,9 w 2005 r. do 18 euro w 2007 r., włoskiego Vodafone z 27,7 w 2005 r. do 22,3 euro w 2007 r., brytyjskiego T-Mobile z 31 w 2006 r. do 30 euro w 2007 r. oraz TeliaSonera z 24,9 w 2006 r. do 24,3 euro w 2007 r. Ten spadek jest spowodowany obniżeniem wskaźnika ARPU z usług głosowych i SMS-ów oraz faktem, że europejski rynek jest dojrzały, a jego nasycenie wynosi ponad 100%, praktycznie na całym obszarze kontynentu. Strategie generowania przychodu opierające się na pozyskiwaniu nowych klientów nie przynoszą już efektów. Konieczne są nowe źródła pozyskiwania dochodu w postaci oferowania usług czy aplikacji. Mogą to być rozwiązania typu "infotainment", nawet z dodaniem aplikacji technologii mobilnych oraz bezprzewodowych na rynkach wertykalnych. Pośród grupy "infotainment" telewizja mobilna jest jednym z takich rynków branych poważnie pod uwagę.

W roku 2006, 3 Italia wprowadziła usługę telewizji mobilnej (DVB-H). Włoski operator zdołał przyciągnąć 400 tys. użytkowników w ciągu 10 miesięcy. Obecnie blisko 900 tys. Włochów jest użytkownikami platformy telewizji mobilnej 3 Italia. Czy telewizja mobilna to tylko fenomen włoski? Z pewnością nie, ponieważ pod koniec 2007 r. w Europie było już ok. 2,6 mln użytkowników telewizji mobilnej.

W kwestii używania innowacyjnych serwisów i aplikacji różnice pomiędzy użytkownikami w Europie nie są duże. W przypadku TV mobilnej kluczowe znaczenie mają: zasięg, pokrycie sieci umożliwiającej jej odbiór oraz dostępność telefonów komórkowych wysokiej jakości. Wszystko to wymaga oczywiście inwestycji ze strony operatorów oraz usługodawców TV mobilnej. Inwestycje te mogą być szczególnie duże w przypadku rozwiązań sposobów nadawania. Koszt sieci DVB-H, który poniosła 3 Italia, oscylował wokół 140 mln euro.

Liczba użytkowników telewizji mobilnej dostępnej jako usługa u operatora komórkowego ma wynieść już za 2 lata 356 mln (kilkakrotny wzrost w stosunku do sytuacji obecnej). Z usług "broadcastingowych", według danych Gartnera, ma do tego czasu korzystać 133 odbiorców. Oprócz dominującej Japonii i goniącej jej Europy Zachodniej, telewizja mobilna będzie się także rozwijać w USA (Stany Zjednoczone mają swój standard, odmienny od dotychczas wymienianych - MediaFLO).

Większość analityków, podając swoje prognozy, mocno podkreśla rolę producentów sprzętu CPE (terminale odbiorcze dla użytkownika końcowego) w procesie kształtowania rynku telewizji mobilnej. Pierwsze telefony komórkowe z odpowiednimi tunerami kosztowały kilkaset euro - aby zachęcić klientów do zakupu takich urządzeń, pomocne mogą okazać się promocje (w pakietach abonamentowych). Oprócz atrakcyjnej oferty cenowej, powinna się także zwiększyć podaż odpowiednio wyposażonych telefonów (duże wyświetlacze, długi czas pracy na bateriach, prosty interfejs itp.).

<hr>

Dwugłos o telewizji mobilnej

Istnieje kilka standardów przesyłania sygnału telewizji mobilnej - czy któryś zdominuje rynek, czym się różnią w skrócie?

Telewizja mobilna po polsku

Tomasz Skubacz dyrektor ds. rozwoju biznesu - sieci operatorskie, Alcatel-Lucent Polska

T.S.: Poszczególne standardy telewizji mobilnej różnią się przede wszystkim kilkoma parametrami, istotnymi zarówno dla operatora, jak i abonenta: pojemnością - liczbą kanałów, które można transmitować oraz możliwością i zasięgiem odbioru przekazu wewnątrz budynków i na terenie zabudowanym.

S.S.: DVB-H jest uznanym, światowym standardem przesyłania obrazu i dźwięku w telewizji mobilnej. Wszyscy najwięksi dostawcy sprzętu, aplikacji i infrastruktury wspierają właśnie ten system. Oczywiście istnieją inne standardy, ale są one przede wszystkim "zlokalizowane" pod względem regionalnym (np. ISDB-T w Japonii, DMB w Korei, MediaFLO w USA).

KE rekomenduje DVB-H jako domyślną we wdrożeniach telewizji mobilnej w Europie. Dlaczego zdecydowano się na taki wybór i czemu niektóre państwa (np. Niemcy) nadal testują usługi w standardzie DMB?

T.S.: Wynika to przede wszystkim z pozytywnych wyników, jakie uzyskano w trakcie eksploatacji komercyjnych systemów oraz instalacji pilotażowych na bazie tej technologii. Decydując się na standaryzację, otwiera się szansa na realizację telewizji mobilnej w dużej skali, co wprost powinno przełożyć się na spadek cen - zarówno po stronie inwestycji ze strony operatorów, jak i kosztów samej usługi dla użytkowników końcowych.

Telewizja mobilna po polsku

Stefan Schneiders ekspert ds. telewizji mobilnej w Nokia Siemens

S.S.: Owszem, w Niemczech istnieją wdrożenia telewizji mobilnej w standardzie DMB, wywodzącym się bezpośrednio z DAB (cyfrowe radio), ale z biznesowego punktu widzenia są one marginalne. Priorytetem jest standard DVB-H. Operatorzy już teraz powinni pomyśleć o bardziej masowym wdrażaniu telewizji mobilnej opartej na tym rozwiązaniu.

Kiedy technologie DVB-H i DVB-SH na dobre zagoszczą w Europie?

T.S.: Moim zdaniem, od IV kwartału br. do połowy 2010 r. sygnał telewizji mobilnej DVB-H (SH) stanie się dostępny w większości krajów europejskich. Obie technologie uzupełniają się, biorąc pod uwagę zarówno zasięg - możliwość oferowania usług wewnątrz budynków i objęcie ofertą dużych powierzchniowo obszarów - jak i z uwagi na wykorzystywane częstotliwości. Połączenie pasm nadawania w obu technologiach oznacza możliwość nadawania większej liczby kanałów.


TOP 200