Telepraca szansą dla "ściany wschodniej"

Przedstawiciele PiS zapowiadają przygotowanie ustawy o telepracy. Na razie nie wiadomo, jakie regulacje prawne zostaną zaproponowane. Wiadomo jedynie, że telepraca ma być jednym z elementów stymulujących rozwój cywilizacyjny województw tzw. ściany wschodniej.

Przedstawiciele PiS zapowiadają przygotowanie ustawy o telepracy. Na razie nie wiadomo, jakie regulacje prawne zostaną zaproponowane. Wiadomo jedynie, że telepraca ma być jednym z elementów stymulujących rozwój cywilizacyjny województw tzw. ściany wschodniej.

Podstawą mają być inwestycje w rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w tych regionach. Rząd ogłosił utworzenie specjalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. Jego celem ma być podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej pięciu najbiedniejszych województw: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce przeznaczyć na ten cel ponad 2 mld euro. Z funduszy europejskich pochodziłoby 882 mln euro; tyle Unia Europejska przyznała na pomoc najbiedniejszym polskim regionom w latach 2007-2013.

Zdaniem ekspertów w sumie potrzeba ok. 20 mld euro, aby wspomniane województwa osiągnęły średnią krajową w zakresie infrastruktury technicznej i inwestycji w ochronę środowiska naturalnego. Najwięcej, bo ok. 8,5 mld euro potrzeba na rozwój sieci dróg. Rząd chce jednak, aby główny nacisk został położony na rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i podnoszenie poziomu kapitału społecznego i innowacyjności przedsiębiorstw. Rozważany jest m.in. pomysł przekazania laptopów bądź komputerów dzieciom i nauczycielom ze szkół wiejskich.


TOP 200