Telepraca szansą

III seminarium Internet dla Niepełnosprawnych stało się okazją do dyskusji o możliwościach wykorzystania telepracy i teleedukacji w Polsce i na świecie wśród osób niepełnosprawnych.

III seminarium Internet dla Niepełnosprawnych stało się okazją do dyskusji o możliwościach wykorzystania telepracy i teleedukacji w Polsce i na świecie wśród osób niepełnosprawnych.

Dla nich telepraca staje się - niedostępną dotychczas - możliwością wykonywania wysoko kwalifikowanej pracy umysłowej, np. w obszarze informatyki. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rozpoczął pilotażową realizację programu Telepraca. Przeznaczono na niego 3 mln zł. PRFON dofinansowuje szkolenie osób niepełnosprawnych i doposażenie w narzędzia teleinformatyczne stanowisk ich pracy (ok. 20 tys. zł na stanowisko). Seminarium zostało zorganizowane przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo oraz Fundację im. Stefana Batorego przy wsparciu TP SA i Instytutu Podstaw Informatyki PAN.


TOP 200