Telepraca - prezent pod choinkę dla osób niesprawnych ruchowo

Fundacja nasza, w trosce o godne warunki pracy dla bardzo ciężko poszkodowanych osób niesprawnych ruchowo, podjęła trud organizacji teleedukacji i telepracy dla nich.

Fundacja nasza, w trosce o godne warunki pracy dla bardzo ciężko poszkodowanych osób niesprawnych ruchowo, podjęła trud organizacji teleedukacji i telepracy dla nich.

Nasi podopieczni - matematycy i informatycy niesprawni ruchowo, posiadają sprzęt (komputery i modemy) oraz odpowiednią wiedzę i umiejętności. Pracują w domu, gdyż bariery architektoniczne uniemożliwiają im pracę w innych warunkach. Mimo to, w sposób z dnia na dzień bardziej dramatyczny, brakuje im środków do życia! Nie chcą li tylko pomocy charytatywnej, poszukują pracy i jej akceptacji przez społeczeństwo, pracy kwalifikowanej, spożytkowującej ich wiedzę.

Pragniemy znaleźć instytucje, firmy, organizacje, które zechcą wesprzeć ideę przygotowania informatoriów komputerowych przez niepełnosprawnych dla niepełnosprawnych - a także dla osób zdrowych. Informatoria te będą ogólnie dostępne przez sieć INTERNET.

Niestety Fundacja nie posiada środków na organizację tego przedsięwzięcia - poszukujemy sponsorów i wdzięczni będziemy za pomoc w tym zakresie. Proponujemy Panu organizację w Jego czasopiśmie Gwiazdkowej Akcji pod hasłem "Telepraca - prezent pod choinkę dla osób niepełnosprawnych ruchowo - zamów ją lub wpłać 1 mln zł na jej konto".

Ufamy w zrozumienie tej idei! Wszelkich informacji i pomocy technicznej i merytorycznej z naszej strony udzielić może p. Krzysztof Markiewicz, natomiast współpracę organizacyjno-informacyjną zapewni p. Krystyna Wojakowska, tel. 39 69 22

Liczymy na przychylne potraktowanie naszej prośby.

Z poważaniem

Przewodnicząca Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

Prof. dr hab. Elżbieta Pleszczyńska

Konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego I/O Warszawa 399003-10802047-2710

Tymczasowy E-mail: kmark@plearn.edu.pl


TOP 200