Telemedycyna - niewykorzystany kierunek rozwoju

Problemy z zapewnieniem sprawiedliwego dostępu do usług medycznych i maksymalnie efektywnym wykorzystaniem zasobów w sektorze ochrony zdrowia to nie tylko problemy polskiej służby zdrowia. Z przeprowadzonej wśród przedstawicieli sektora ochrony zdrowia w 16 różnych krajach ankiety wynika, że szansą na rozwiązanie tych problemów jest rozwój telemedycyny.

Z ankiety przeprowadzonej przez firmę Ciso wynika, że współpraca i współużytkowanie informacji pomiędzy specjalistami to kierunki o największym potencjale jeśli chodzi o wprowadzanie innowacji na dużą skalę w sektorze ochrony zdrowia w najbliższym czasie. Zdaniem respondentów wiele technologii umożliwiających postęp istnieje już dzisiaj. Należy jednak położyć większy nacisk na zintegrowane rozwiązania, które umożliwią współpracę, zapewniając większą efektywność diagnostyki, leczenia i zarządzania opieką medyczną.

Technologie, które zapewniają wymianę danych, a równocześnie wygodną interakcję między ludźmi, umożliwiają łatwiejsze i sprawniejsze wykonywanie czynności medycznych.

Zobacz również:

Przedstawiciele służby zdrowia zaznaczali, że szczególnie ważnym dla nich obszarem jest współpraca w zakresie diagnostyki i leczenia oparta na rozwiązaniach teleinformatycznych, elektroniczne współużytkowanie lub dostęp do obrazów diagnostycznych, nagrań wideo i danych biometrycznych pacjentów oraz rozwiązania teleinformatyczne w zakresie szkoleń klinicznych i dostarczania informacji referencyjnych.

Respondenci mocno wspierają telemedycynę, ale zauważają znaczną lukę między możliwościami odbieranymi jako potencjalne a aktualną praktyką. Tylko 9% respondentów stwierdziło, że elektroniczne współużytkowanie danych i obrazów jest obecnie "bardzo powszechne", a tylko 4% stwierdziło, że współpraca specjalistów za pośrednictwem rozwiązań teleinformatycznych jest obecnie "bardzo powszechna".

Co może pomóc w upowszechnieniu telemdycyny? Istotną rolę w świadczeniu usług medycznych odgrywają zarówno rządy, jak i specjaliści z branży medycznej oraz przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Zdaniem respondentów, główną rolą rządu jest zorganizowanie infrastruktury technologicznej niezbędnej do wprowadzenia innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej. Sektor prywatny odgrywa najważniejszą rolę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Specjaliści medyczni i ich stowarzyszenia mogą współpracować z rządami na rzecz przezwyciężenia barier we wprowadzaniu telemedycyny. Do barier tych zalicza się m.in. zasady wynagrodzeń oraz ograniczenia prawne, które utrudniają innowacje i transformację.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200