Telemedycyna - fikcja czy rzeczywistość

Wspieraniem działań i finansowaniem projektów w dziedzinie szeroko pojętej telemedycyny zajmuje się powołana w tym celu XIII Dyrektoriat Generalny Unii Europejskiej - obsługujący Telematic Application Programme.

Kraje Unii finansują ogromną liczbę projektów naukowych zmierzających do wdrożenia programów wykorzystujących możliwości telemedycyny. Polska, zbliżając się do integracji z Europą Zachodnią, nie może pozostać w tyle, odkładając na przyszłość rozwój telemedycyny, gdyż brak postępu w informatyce to w istocie cofanie się. Należy wspierać inicjatywy ośrodków dążących do wdrożeń projektów telemedycznych.

Opłacalny interes

Jest kilka powodów, dla których inwestycje w rozwój programów telemedycznych są opłacalne dla menedżerów służby zdrowia. Reforma służby zdrowia zmierza do pozostawienia na rynku instytucji, które będą wybierane przez pacjentów. Należy więc wykazać klientom, że posiadane umiejętności i wysoki standard usług medycznych są godne ich zainteresowania. Mając sprawny system informatyczny i dobrze funkcjonujące systemy telemedyczne, można zaoferować nowe usługi, które będą atrakcyjne. Czy pacjenci nie skuszą się na wybranie szpitala, który po dokonanym zabiegu będzie mógł w domu monitorować stan chorego? Czy chorzy nie wybiorą szpitala, w którym lekarze w przypadku wątpliwości skonsultują swoją diagnozę ze specjalistą krajowym lub zagranicznym? Czy lekarze domowi nie będą wydawać skierowań do szpitali, z którymi będą się mogli komputerowo łączyć i śledzić losy swoich podopiecznych?

Na polskim rynku usług medycznych powoli rozpoczyna się wyścig o pacjenta. Instytucje ochrony zdrowia reorganizują swoje struktury w kierunku przyszłych klientów. W szpitalach tworzone są działy marketingu, wdrażane programy akredytacyjne podnoszące poziom usług. Systemy informatyczne są jednym z motorów napędowych dokonywanych zmian. Liderzy w dziedzinie informatyzacji służby zdrowia będą stanowili wzór dla pozostałych jednostek, określając kierunek rozwoju. Liderzy owi rozpoczęli już prace nad wdrażaniem projektów telemedycznych, co niewątpliwie przybliża ich zarówno do pacjentów, jak i do czołówki ośrodków medycznych w Europie i na świecie.

MULTIMEDIALNY REKORD MEDYCZNY

W telemedycynie coraz częściej pojawia się określenie: multimedialny rekord medyczny pacjenta. Pod pojęciem tym kryje się zapis filmowy, dźwiękowy i tekstowy wszystkich zdarzeń w życiu człowieka istotnych z punktu widzenia medycyny. Najważniejszą cechą tego rekordu jest jego wielkość. Wiąże się to z problemem archiwizacji danych i przesyłania dużej ilości informacji w różne miejsca. Wraz z unowocześnianiem systemów i rosnącymi możliwościami gromadzenia i przesyłania dużej liczby danych multimedialny rekord medyczny stanie się pewnym standardem zapisu informacji medycznej.

Adam Koprowski jest kierownikiem Działu Informatyki Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.


TOP 200