Telekomy szukają nowych nisz rynkowych

Przy od lat malejących przychodach z usług telekomunikacyjnych, operatorzy telekomunikacyjni szukają nowych dróg i sposobów ponownego wkroczenia na ścieżkę wzrostu.

Technologie informatyczne coraz częściej zastępują tradycyjne usługi telekomunikacyjne. Jednocześnie mamy do czynienia z presją rynku na operatorów, by ci wprowadzali tzw. flat fee – stałe opłaty za usługi. Na tym ogromnym, ale jednak malejącym rynku, telekomy próbują odzyskać płynność na szereg różnych sposobów.

Raport Computerworld TOP200 możesz nabyć tutaj.

Zobacz również:


TOP 200