Telekomunikacyjny serwer IP DGT

Gdańska firma DGT rozpoczęła produkcję i dostawy serwera telekomunikacyjnego IP, umożliwiającego pakietową transmisję głosu i danych przez sieci z protokołem IP.

Serwer DGT IP integruje funkcje tradycyjnej telefonii TDM (Time Division Multiplexing) z rozwiązaniami telefonicznymi VoIP, co jest kluczowym elementem konwergencji usług teleinformatycznych w zakresie transmisji głosu i faksu, oraz obrazu i danych przez sieci korporacyjne LAN.

Serwer spełniający funkcję centrali komunikacyjnej przedsiębiorstwa i przeznaczony do budowy korporacyjnych sieci teleinformatycznych, został zaopatrzony w wiele rodzajów abonenckich interfejsów. Pozwalają one na użytkowanie zarówno tradycyjnych telefonów analogowych z komutowaniem obwodów jak i nowoczesnych telefonów cyfrowych IP, działających w zakładowych sieciach LAN.

Zobacz również:

Elastyczność zastosowanych rozwiązań (wiele wersji produktu) pozwala na uniezależnienie się od sztywnego przyporządkowania linii abonenckich do centrali, przy czym obsługiwane przez serwer urządzenia i aplikacje mogą być różnorodne zarówno w sprzęcie i oprogramowaniu. Do serwera można przyłączać telefony analogowe, terminale z integracją usług ISDN, telefony IP oraz komputery PC.

Zewnętrznymi interfejsami serwera są abonenckie linie analogowe i linie translacji miejskich, jak też linie cyfrowe, sieci LAN, klienci VoIP lub szczeliny pełnych traktów E1 (2048 kb/s). Serwer realizuje usługę głosową VoIP z protokołami H.323, SIP, MGCP oraz VoFR (Voice over FR), natomiast posiadacze telefonów analogowych mogą z niej korzystać za pośrednictwem terminali kablowych DGT ATK - dostarczanych przez firmę w trzech podstawowych wersjach: 2, 4 i 24 portowych.

Serwer DGT IP pozwala integratorom sieci i operatorom teleinformatycznym tworzyć i konfigurować wirtualne centrale komunikacyjne, zainstalowane na pojedynczej platformie sprzętowej. Służą one do obsługi niezależnych od siebie grup użytkowników (podmiotów gospodarczych) przez jeden serwer IP. Wydzielone segmenty użytkowników mogą mieć niezależne plany numeracyjne, oddzielne menu i własną pocztę głosową. Preferowane przez abonentów funkcje mogą być różnie definiowane w poszczególnych grupach.

Przedsiębiorstwa wielooddziałowe (o rozległej infrastrukturze komunikacyjnej) mogą wzajemnie komunikować się za pomocą kilku połączonych ze sobą serwerów DGT IP, z wykorzystaniem istniejącej sieci IP. Każdy serwer może realizować połączenia z siecią PSTN samodzielnie lub przez wybór najtańszej drogi połączeń pakietowych z trasowaniem LCR (Least Cost Routing).


TOP 200