Telekomunikacyjny korytarz Wschód-Zachód

Spółka Beyond.pl uruchomiła bezpośrednie połączenie telekomunikacyjne o wysokiej przepustowości łączące Frankfurt z Poznaniem i Warszawą. To korytarz internetowy Beyond East-West Corridor charakteryzujący się niskimi opóźnieniami, obsługujący połączenia Wschód-Zachód.

Światłowód

Beyond East-West Corridor to połączenie internetowe o wysokiej przepustowości z opóźnieniem poniżej 10 milisekund w obie strony pomiędzy Frankfurtem i Poznaniem oraz dodatkowymi 4 milisekundami do Warszawy lub Berlina. Korytarz opiera się między innymi o sieć szkieletową Beyond.pl, której fundamentem są prywatne ringi światłowodowe znajdującą się na terenie Poznania oraz stolicy Polski.

Infrastruktura Beyond.pl we Frankfurcie zlokalizowana jest w centrum danych, które zapewnia dostęp do operatorów telekomunikacyjnych i europejskich punktów wymiany ruchu, w tym jednego z największych na świecie - DE-CIX. Korytarz uruchomiony przez Beyond.pl tworzy na mapie Europy najbardziej optymalne połączenie Wschód-Zachód i jest otwarte na uruchomienie nowych połączeń w Europie Centralnej i Zachodniej.

Zobacz również:

  • Instagram i Facebook wezmą wkrótce rozwód

Korytarz telekomunikacyjny Wschód-Zachód nie jest pierwszą inicjatywą Beyond.pl rozbudowującą ofertę łączności. W ostatnich miesiącach, aby wzmocnić połączenia swoich obiektów z kluczowymi regionami w Europie, spółka podpisała umowy o współpracy z berlińskim punktem wymiany ruchu sieciowego BCIX, BIX z Budapesztu oraz finalizuje połączenie z praskim NIX.CZ i wiedeńskim VIX.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200