Telekomunikacyjne dylematy

W przypadku nowych technologii i bazujących na nich usług telekomunikacyjnych trzeba rozważyć, kiedy warto być jednym z pierwszych użytkowników, a kiedy jednym z ostatnich.

W przypadku nowych technologii i bazujących na nich usług telekomunikacyjnych trzeba rozważyć, kiedy warto być jednym z pierwszych użytkowników, a kiedy jednym z ostatnich.

Obecnie na rynku telekomunikacyjnym mamy do czynienia z wysypem nowych technologii, które często są testowane na klientach. Czasem warto jednak znaleźć się w gronie firm poddających się temu doświadczeniu, podobnie jak na rynku finansowym, gdzie każda zasobniejsza firma ma w portfelu inwestycje wysokiego ryzyka. Mogą się one bowiem okazać bardzo opłacalne.

Ofertę usług dla użytkowników biznesowych można podzielić na dwie grupy rozwiązań:

  • rozwiązania na rynek detaliczny: masowe o niskim priorytecie;

  • rozwiązania na rynek biznesowy: zindywidualizowane o wysokim priorytecie.

Nawet taki prosty opis podpowiada już pierwsze wnioski: nowe technologie często są zbyt słabo opanowane, by możliwe było świadczenie usług biznesowych. Dlatego często nie znajdują zbyt szybko wielu nabywców z powodu kłopotów z zapewnieniem oczekiwanej jakości, a nie z racji ich wysokiej ceny. Przykładem może być technologia transmisji EDGE czy UMTS, która początkowo z powodu małej dostępności i kłopotów z jakością transmisji trafiała głównie do entuzjastów oraz osób niemających alternatywy.

XDSL-owy status quo

Pomimo pojawiania się nowych rozwiązań, dominujące obecnie media transmisyjne to linie kablowe miedziane i światłowodowe oraz technologie bezprzewodowe o różnym zasięgu. W pierwszym przypadku nadal utrzymuje się podział na łącza symetryczne i asymetryczne (w przypadku symetrycznych transmisja "do nas" jest z reguły kilkukrotnie wyższa niż "od nas" - mała firma zazwyczaj wykorzystuje łącze jako dostęp do sieci Internet i jest głównie "biorcą danych").

Obserwacje rynku wskazują na spory opór dużych telekomów (czytaj: TP) w oddawaniu w "publiczne użytkowanie" zasobów dających im podstawową przewagę na rynku: tzw. pętlę lokalną, czyli inaczej mówiąc linie dostępowe. Przewidywane szybkie uwolnienie pętli lokalnej nie następuje i nie ma co obecnie liczyć na to, że szybko nastąpi. Dlatego dostawcy usług przestali czekać i tam, gdzie pozwalają na to lokalne możliwości, instalują linie światłowodowe. Łącza te stają się coraz tańsze, ich liczba szybko przyrasta. Światłowody stały się uniwersalnym medium dla telewizji, telefonii i Internetu. Tak szerokie ich zastosowanie powoduje szybki spadek cen. Obecnie dostęp do Internetu za pośrednictwem łączy światłowodach operatów telewizji kablowych kształtuje się na poziomie cen oferowanych przez operatorów telefonii stacjonarnej, a często przy znacznie lepszych parametrach łącza. W tym obszarze trudno spodziewać się czegoś istotnie nowego. Wybór zależy jedynie głównie od dostępności usługi, a nie jej ceny, bo tu rynek już zrobił swoje.

Wiele dzieje się natomiast w obszarze łączności bezprzewodowej. Dostępne są różnego rodzaju technologie, które można podzielić na:

  • technologie do użytku indywidualnego;

  • technologie dla operatorów.

Pierwsze to przede wszystkim dedykowane linie radiowe typu punkt-punkt oraz Wi-Fi i obecnie WiMAX. Drugie to głównie usługi w sieciach telefonii komórkowej. Linie radiowe to rozwiązania służące do łączenia ze sobą stosunkowo odległych punktów. Zasięg rzędu 30 km i przepustowość rzędu nawet dziesiątek Mbps. Wi-Fi to technologia dostępu na odległości rzędu 100-300 m o przepustowości do 54 Mbps. Wykorzystywana jest zarówno przez użytkowników indywidualnych, jak i operatorów telekomunikacyjnych. Ci drudzy wykorzystują fakt, że posiadana infrastruktura pozwala im na rozszerzenie usług o dostęp do Internetu przez Wi-Fi w wybranych miejscach, takich jak hotele, rynki miast czy skupiska kawiarni.

WiMAX to technologia o porównywalnych parametrach dotyczących przepustowości (do 1 Mbps lub 66 Mbps), jednak jej zasięg sięga nawet 50 km. Z uwagi na stosunkowo wysokie koszty stosowana jest głównie przez operatorów.

Technologia transmisji danych GPRS stosowana jest przez operatorów telefonii komórkowej GSM, a jej rozszerzenia EDGE i 3G w sieciach UMTS. Przepustowości teoretycznie maksymalne to odpowiednio: 14 kbps, 384 kbps i 2 Mbps. Wkrótce na rynku pojawi się również HDSPA, która pozwoli na transmisje z prędkościami nawet do kilkunastu Mbps.

Ciągle głos

Najwięcej zamieszania na rynku zrobiła jednak transmisja głosu. Monopol telefonii komutowanej został przełamany po pojawieniu się technologii VoIP. Dlaczego rozmowy są takie istotne?

Rozmowa jest nadal jednym z najskuteczniejszych sposobów wymiany informacji. Okazuje się, że mowa ma bardzo dużą odporność na zakłócenia, znacznie większą niż transmisja danych cyfrowych. Wszędzie tam, gdzie sprawdza się "nieformalna" wymiana informacji, głos stanowi podstawowy sposób komunikacji. W biznesie rozmowa zawsze będzie jednym z kluczowych sposobów wymiany informacji, a technologie wspierające tą wymianę na coraz większą odległość będą się nadal szybko rozwijały. Człowiek postrzega wartość rozmowy realizowanej przez łącza telekomunikacyjne przede wszystkim w odległości, a potem dopiero w czasie trwania rozmowy. VoIP i jej koszty to technologia, która odpowiada naturalnemu postrzeganiu wartości rynkowej rozmowy, która obecnie jest postrzegana podobnie jak wymiana informacji pisanej przez Internet.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200