Telekomunikacjarocznik '98

W roku 1999 będą przyznane licencje dla co najmniej dwóch operatorów międzymiastowych i jednego lub dwóch komórkowych. Rada Ministrów powinna zaaprobować ustawę o nowym prawie telekomunikacyjnym.

W roku 1999 będą przyznane licencje dla co najmniej dwóch operatorów międzymiastowych i jednego lub dwóch komórkowych. Rada Ministrów powinna zaaprobować ustawę o nowym prawie telekomunikacyjnym.

Niewątpliwie największym wydarzeniem ubiegłego roku na polskim rynku telekomunikacyjnym było rozpoczęcie długo oczekiwanego procesu prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej SA (TP SA). W roku 1998 sprzedano 15% jej akcji, które w listopadzie zadebiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Do grudnia 1999 r. Ministerstwo Skarbu podpisze umowę z inwes-torem strategicznym, który przejmie 25-35% akcji operatora.

Drugą ważną zmianą było zakończenie procesu demonopolizacji lokalnego rynku telekomunikacyjnego. W ciągu dwóch lat Ministerstwo Łączności przyznało koncesje na działalność we wszystkich 49 dawnych województwach. Rok 1999 ma być początkiem demonopolizacji rynku łączności międzystrefowej. Koncesję mają otrzymać co najmniej dwaj operatorzy. Ministerstwo Łączności zakłada, że 1 grudnia br. rozpoczną działalność w trzech miastach: Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Na pełną demonopolizację jednak trzeba będzie poczekać aż do 1 stycznia 2003 r.

Po zakończeniu demonopolizacji lokalnego rynku telekomunikacyjnego rozpoczęła się jego konsolidacja. Doceniając rosnące znaczenie firm telekomunikacyjnych, Elektrim postanowił zwiększyć swoją obecność na tym rynku. Pierwszą, nieudaną próbą była propozycja przejęcia spółek należących do Netii Telekom, największego po Tele-komunikacji Polskiej SA operatora telefonii analogowej.

W marcu br. Elektrim podpisał jed-nak trzy umowy, dotyczące przejęcia 8 lokalnych operatorów i dwóch sieci kablowych. Pierwsza dotyczyła zakupu udziałów w - należących do Bresnan Communications Poland - firmach Aster City, Autocom i Telefonii Polska-Zachód. Druga była związana z nabyciem 100% akcji Poland Telekom Operators NV, który jest udziałowcem pięciu operatorów (Retel, Polska Telefonika Wiejska, Telefony Brzeskie, Telekomunikacja Dębicka i Środkowozachodnie Telefony Polskie). Ostatni kontrakt związany był z przejęciem Telefonii Pilickiej.

Spółki Elektrimu działają na terenie 24 województw, które obejmują ok. 58% obszaru Polski. Wśród liczących się operatorów lokalnych niezależni od Elektrimu pozostają jedynie: Netia Telekom (15 województw), Telefonia Lokalna (7), Telefonia Południe Potel (2) Cuprum 2000 (1) i Szeptel (1). Lokalni operatorzy znaleźli się w czołówce - jeśli chodzi o wzrost przychodów z działalności telekomunikacyjnej. Gdy przychody TP SA wzrosły o 13%, obroty Netii Telekom czy - należącego do Elektrimu - El-Netu zwiększyły się o ponad 100%.

Komórki przeciw pagerom

W tym roku resort przyznana koncesję kolejnemu operatorowi sieci GSM 900, na którą liczy Polska Telefonia Komórkowa Centertel. Jeśli resort łączności uzyska dodatkową częstotliwość, licencję na działalność uzyska także drugi operator sieci DCS 1800. Jeszcze w tym roku ministerstwo musi rozwiązać problem satelitarnej sieci telefonii komórkowej Iridium, która nadal nie może działać na terenie Polski.

Znaczny wzrost przychodów trzech operatorów komórkowych był związany z ponad dwukrotnym wzrostem liczby ich abonentów. Pod koniec ub.r. przekroczyła ona 2 mln. Ucierpieli na tym jednak operatorzy sieci przywoławczych. Ich przychody w 1998 r. - po raz pierwszy w historii - zmniejszyły się średnio o 20-30%.

Poprawianie prawa

Niewątpliwym sukcesem polskiego rządu było przygotowanie ustawy o nowym prawie telekomunikacyjnym. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) pod koniec 1998 r. zaaprobował jej projekt. Miałaby ona wejść w życie w 2000 r. Według projektu ustawy, wszystkie podmioty działające na rynku telekomunikacyjnym będą miały równe prawa i obowiązki. Nowe prawo nie zmieni jednak decyzji Ministerstwa Łączności o wprowadzeniu konkurencyjnego wobec TP SA operatora międzynarodowego dopiero w styczniu 2003 r.

Nowe prawo ma być w pełni przystosowane do wymogów Unii Europejskiej. Jednym z nich jest konieczność powołania Urzędu Regulacji Telekomunikacji (URT), który ma być arbitrem w sprawach między abonentami a operatorami. URT będzie kontrolował cenniki firm telekomunikacyjnych i regulaminy świadczonych przez nie usług.

Po wprowadzeniu nowego prawa poprawi się także sytuacja abonentów. Nowa ustawa określa zasady świadczenia tzw. usług powszechnych - "minimalnego pakietu usług niezbędnych do zaspokojenia potrzeb użytkowników". Projekt ustawy po raz pierwszy określa uprawnienia abonentów, dotyczące wyboru operatora lokalnego, międzystrefowego i międzynarodowego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200